آقای مهندس Yousef Dodkanlo milan

Engineer Yousef Dodkanlo milan

دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

Researcher ID: (282493)

4
1
1
5
6
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Solar Energy

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر طرح شهید احمدی روشن (1399-1400)

جوایز و افتخارات

 • نامزد کسب جایزه فرهنگی تحصیلی بنیاد البرز (1400)
 • عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مرتع و ابخیزداری دانشگاه ارومیه (1400)
 • پدیرفته دوره پنجم طرح شهیداحمدی روشن_بنیادملی نخبگان (1399)
 • عضو بنیاد ملی نخبگان (1399)
 • نفر اول ورودی 98 رشته مهندسی طبیعت دانشگاه ارومیه (1398)

Workshops

 • کارگاه آموزشی پیشرفته نرم افزار wordبرای نگارش مقاله و پروپوزال نویسی - دانشگاه ارومیه انجمن علمی مرتع و آبخیزداری (1401)
 • کارگاه آموزشی برنامه CROWPAT آبخیزداری - دانشگاه محقق اردبیلی (1400)
 • کارگاه آموزشی اطفای حریق در منابع طبیعی - دانشگاه شهرکرد_انجمن حامیان زاگرس (1400)
 • کارگاه حمایت از تالاب های ایران - سازمان حفاظت محیط زیست (1400)
 • کارگاه مدیریت بهینه مرتع - دانشگاه تهران (1400)
 • وبیتار بین المللی بین دانشگاه ارومیه و دانسگاه گنت بلژیک با عنوان آرتمیا جهان سوم - دانشگاه گنت بلژیک (1399)

Other

 • هیدرولیک_اب های برگشتی_انرژی_اکوتوریسم_مرتع و چراگاه
 • احیای دریاچه ارومیه_مدیریت اکوسیستم های مرتعی