آقای رضا رفیعی راد

دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

Researcher ID: (283389)

8
19
3
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب دلدادگان مدار چاپی» مجموعه آثار PCB Miniatour Art ، عکاسی کانسپچوال (mhri/ انگلستان) - 2020 - Persian
 • کتاب این است بدن من» مجموعه عکاسی کانسپچوال (mhri/ انگلستان) - 2017 - Persian
 • کتاب جستارهایی درباره کانسپچوال آرت (راز نهان/تهران) - 1395 - Persian

Education

Other

 • ثبت اختراع «تشخیص رنگهای هارمونیک با رنگ دلخواه» به شماره ثبت 101470 ، سال 1398
 • رفیعی راد، رضا و تومیریس، تهمینه، " نشانه شناسی بازنمایی معماری در نقاشی معاصر افغانستان"، نشریه علمی ـ تحقیقی هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای زیبا، شماره هفتم، دانشگاه کابل، نمایه ISC (تا فروردین1398)، افغانستان، 2017.
 • رفیعی راد، رضا و تومیریس، تهمینه، "کارکرد پیکره در نقاشی دو دهه افغانستان"، نشریه علمی ـ تحقیقی هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای زیبا، شماره هشتم، دانشگاه کابل، نمایه ISC (تا فروردین1398)، افغانستان، 2017.
 • 1396 برگزیده ششمین دوسالانه مینیاتور هرات، دانشگاه هرات، افغانستان
 • 1392 برگزیده دوازده اثر برتر در فستیوال نقاشی (VIAL)، موزه هنرهای معاصر پورتوریکو(museo de arte ) سن خوان، پورتوریکو
 • 1390 منتخب هشتمین دوسالانه نقاشی ایران ، موزه هنرهای معاصر،تهران ، ایران
 • 1392 منتخب سه سالانه پوستر لاتی ( Lahti International Poster Triennial) ، فنلاند
 • 1394 منتخب دوسالانه نقاشی مولداویInternational Biennial of Painting "Chisinau 2014"، کیشینف، 2015
 • 1394 منتخب دوسالانه عکس نویساد ، دانشگاه هنر نویساد ، صربستان
 • 1397 منتخب هفتمین دوسالانه نگارگری هرات، دانشگاه هرات، افغانستان
 • 1398 منتخب دوسالانه عکس نویساد، دانشگاه نویساد، صربستان
 • 1399 منتخب بیست و یکمین دوره سه سالانه پوستر لاتی ( Lahti International Poster Triennial) ، فنلاند
 • 1400 منتخب دوسالانه نقاشی مولداویInternational Biennial of Painting "Chisinau 2014"، کیشینف، 2021
 • 1393 منتخب چهاردهمین دوره سالانه نقاشی موزه هنر کارنگی، گالری Box Heart ، آمریکا
 • 1391 منتخب چهارمین دوره فستیوال نقاشی فجر، موسسه صبا، تهران، ایران
 • 1392 منتخب پنجمین فستیوال بین¬المللی پوستر فجر، تهران، ایران
 • 1394 منتخب هشتمین دوره فستیوال تجسمی فجر، موزه صبا، تهران، ایران
 • 1395 منتخب نهمین دوره فستیوال نقاشی فجر، موزه هنرهای معاصر ، تهران، ایران
 • 1395 منتخب نمایشگاه "Dada Lives" ، کیورتورها "H. Michael Sandersو Nick Clooney"، 25 آوریل تا 3 جون، در گالری دانشگاه University of Cincinnati Blue Ash College ، آمریکا
 • 1395 نمایشگاه چهار نفره با عنوان “Impact” ،(31 اکتبر تا 2 دسامبر) در گالری دانشگاه University of Cincinnati Blue Ash College ، آمریکا
 • 1396 منتخب نمایشگاه با عنوان "She Inspires" در گالری Untitled Space ، نیویورک، آمریکا
 • 1394 نمایشگاه گروهی(سه نفره) با عنوان "مکاشفات شرقی"، گالری سیحون ، تهران، ایران
 • 1398 نمایشگاه گروهی با عنوان «انسان بدون انسان» خانه هنرمندان ایران، تهران، ایران
 • 1393 نمایشگاه گروهی نقاشی ، گالری هنر ایران، تهران
 • 1393 نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری پنجره، تهران، ایران
 • 1396 نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان رویاهایی که می¬آیند، گالری هپتا، تهران
 • 1393 نمایشگاه گروهی پوستر با عنوان هنر و دموکراسی، گالری هنرهای معاصر ADC، سانتامونیکا، کالیفرنیا، آمریکا
 • 1396 نمایشگاه گروهی نقاشی، در گالری Kutschenwerkstatt ، 9 جون 2017، گلزنکرشن، آلمان.
 • 1393 نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری Vargas، دانشگاه خوزه ماریا وارگاس، فلوریدا، آمریکا
 • 1394 نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان "Tre-Art-SURES"، گالری Vargas، دانشگاه خوزه ماریا وارگاس، فلوریدا، آمریکا
 • − رفیعی راد، رضا، "فقدان مدرنیت در نقاشی مدرن ایران"، دوهفته نامه تندیس، 13 مهرماه، شماره 334 ،(1395): 28-29
 • − رفیعی راد، رضا، " تداوم ساختار صوری سنت هنر ایرانی در نقاشی سقاخانه"نشریه هنرآگه، شماره 6 و7 ، (1395): 67
 • − رفیعی راد، رضا، ترجمه مقاله سل لویت "چند پاراگراف درباره کانسپچوالیسم"، دوهفته نامه تندیس، شماره 328 ،(1395): 36-37
 • − رفیعی راد، رضا، ترجمه مقاله سل لویت "چند پاراگراف درباره کانسپچوالیسم"، دوهفته نامه تندیس، شماره 328 ،(1395): 36-37
 • − رفیعی راد، رضا، "کانسپچوال آرت و موضع‌گیری در برابر دو مفهوم پیشینی هنر"، دوهفته نامه تندیس، نهم آذر، شماره 334 ، (1395): 32