خانم Masoumeh Mazandarani

Masoumeh Mazandarani

دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288996)

50
38
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers