محمدمهدی ابراهیمی | سیویلیکا

پروفسور محمدمهدی ابراهیمی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمدمهدی ابراهیمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله نظریه رسته ها و ساختارهای کلی جبری با کاربردها (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی محمدمهدی ابراهیمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)
  • بیست و هشتمین سمینار جبر ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات محمدمهدی ابراهیمی در ژورنال های داخلی

Injectivity in a category: an overview on smallness conditions
سال 1393
ارائه شده در مجله نظریه رسته ها و ساختارهای کلی جبری با کاربردها