عبدالحمید مینوچهر | سیویلیکا

عبدالحمید مینوچهر

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی عبدالحمید مینوچهر در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی عبدالحمید مینوچهر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)

مقالات عبدالحمید مینوچهر در کنفرانس های داخلی

ارزیابی ناپیوستگی های غلاف سوخت هسته ای با استفاده از شبیه سازی آزمون غیرمخرب جریان های گردابی
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
بررسی نوسانات زینان بر اثر ورود میله کنترل در قلب راکتور بوشهر
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
پیشنهاد معیاری برای انتخاب فرکانس آزمون جریان گردابی
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران

مقالات عبدالحمید مینوچهر در ژورنال های داخلی

بررسی اثر نانوذرات سیلیکون کربید بر خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی آرالدایت با روش دینامیک مولکولی
سال 1398
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
تحلیل عددی رفتار ترمومکانیکی میله سوخت (۲UO) در حالت پایا با استفاده از روش المان محدود
سال 1400
ارائه شده در مجله علوم و فنون هسته ای
بررسی برخی جنبه های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-۳۰۰، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب
سال 1394
ارائه شده در مجله علوم و فنون هسته ای
حل معادله ی پخش نوترون با استفاده از روش بدون مش بر پایه ی تابع های شعاعی وندلند در مختصات دو بعدی کارتزین
سال 1392
ارائه شده در مجله علوم و فنون هسته ای
تعیین پارامترهای چشمه ی ناشناخته ی پخش جوی با استفاده از نرم افزار AERMOD و استنتاج بیزین همراه با زنجیره ی مارکوف مونت کارلو
سال 1391
ارائه شده در مجله علوم و فنون هسته ای
تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی
سال 1390
ارائه شده در مجله علوم و فنون هسته ای