Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Masoud Sheidaei

Masoud Sheidaei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290341)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه Masoud Sheidaei

سمتهای علمی و اجرایی Masoud Sheidaei در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Masoud Sheidaei در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

Masoud Sheidaei Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریخت شناسی گونه Pteridium aquilinum در ایرانچهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین1400
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی قرابت و شناسایی مرز بین جنس ها در خانواده Onagraceae در ایران با تکیه بر شواهد ریزریخت شناسی بذراولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی1400
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریخت شناسی برخی گونه های جنس Tamarix L. از تیره Tamaricaceae در ایرانهشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1400
4دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مطالعه بیوسیستماتیکی گونه های سرده گز در ایرانهشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1400
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنتیکی منابع پارادوکس (یک هیبرید ارزشمند گردو) در ایران بر اساس صفات مورفولوژیکی برگبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در گیاه ziziphus jujuba Mill. با مارکر مولکولی SRAPچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
7دریافت فایل PDF مقالهارتباط پلی مورفیسم rs6525433 ژن TEX11 و ناباروری مردان آزواسپرمی در جمعیت ایراناولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین1397
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی - تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه موز رقم والری در شرایطدر شیشهنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروفایل ماکروستالیتی ژنوتیپ های پنبه متحمل به خشکینوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
10دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های گز وحشی و بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های این گونه ها در استان های سیستان و بلوچستان،کرمان و خراسان جنوبیسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های گونه Tamarix mascatensis در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبیسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوسیستماتیکی گونه های جنس Cirsium Mill براساس صفات آناتومیکی ساقه در ایرانسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوسیستماتیکی گونه های جنس Cirsium Mill براساس صفات آناتومیکی برگ در ایرانسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهاثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی- تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه درون شیشه ای موز (Musa acuminate Colla) رقم Dwarf Cavendishدومین همایش ملی علوم زیستی1395
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جمعیتی برخی از گونه های زعفرانCrocus L در ایران بر مبنای صفات ریختی و ویژگیهای زیستگاهیدومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع شیمیایی بین جمعیتی گونه دارویی H. Leucocephalumاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
17دریافت فایل PDF مقالهتنوع مورفولوژیکی جمعیتهای گونه E.hirsutum از جنس Epilobiumدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
18دریافت فایل PDF مقالهواگرائی جغرافیایی جمعیتهای گونه H.oocephalumدر راستای تغییرات اکولوژیکدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
19دریافت فایل PDF مقالهاکولوژی جمعیتهای مختلف جنس :stachys lavandulifolia پراکندگی جمعیتها و تغییرات صفات ریختیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
20دریافت فایل PDF مقالهالگوی پراکنش زعفران (Crocus L.) در ایران: رویکرد حفاظتیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
21دریافت فایل PDF مقالهالگوی پراکنش گونه های جنس Epilobium L. در ایران: رویکرد حفاظتیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
22دریافت فایل PDF مقالهمورفومتری چندگونه ی جنس Epilobium L.(Onagraceae) تمایز گونه ها و شناسایی یک فرم جدید تاکسونومیکیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
23دریافت فایل PDF مقالهالگوی پراکنش خانواده گل مغربی (Onagraceae) در ایران: رویکرد حفاظتیدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع بین جمعیتی گونه Onosma elwendicum Wettst. از جنس Onosma L. بر اساس شواهد ریخت شناسی و مولکولی در ایرانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های گز وحشی و بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های این گونه ها در استان سیستان و بلوچستاناولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهآنالیز تنوع ژنتیکی وساختار ژنتیک جمعیت درLinum austriacum L.اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی گونه هایی ازجنسCirsiumدر شمال غربی ایراناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی دو گونه از جنسHelichrysumدر هفت استان ایراناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری ژنتیکی در گیاه زیتون رقمKoroneki باززایی شده از طریق کشت بافت بااستفاده از مارکرهای مولکولیISSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی گونه های گز وحشی در استان سیستان و بلوچستاناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و روابط گونه ای در گونه هایsalviaبا استفاده از مارکر مولکولیISSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیتوژنتیکی گیاه موز رقمValery باززایی شده از رویان پیکری و مقایسه با گیاه مادریاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع سوماکلونال برخی ارقام پایه سیب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سیتوژنتیکی درگیاهان باززایی شده از رویان پیکری موز (Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendishاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباطRS28368082 درژن SPO11 با ناباروری مردان آزوااسپرمی در جمعیت ایراناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهتقکیک و باززایی پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish و رقم Valleryسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تمایز ژنتیکی بین جمعیت های گونه های Onosma sericeum Willd و Onosma elwendicumWettst ( Boraginaceae .) در ایراندومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تکوینی رویان زایی سوماتیک موز( Musa acuminate L.) رقم Valeryهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
39دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تولید پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.)رقم Dwarf cavendish و رقم Valleryهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
40دریافت فایل PDF مقالهرویان زایی پیکری و باززایی در موز ( Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
41دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی نشانگرهای مبتنی بر رتروترانسپوزون ها به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام پنبه هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار و تنوع ژنتیکی 4 جمعیت از گونه ی (Linaceae) Linum austriacum L. در ایران با استفاده از مارکرهای ISSRدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی ایجاد شده در اثر تنش خشکی در چهار رقم تتراپلویید پنبه ( Gossypium hirsutum L. )دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی B- کروموزوم در تعدادی از گونه های جنس . Carduus L تیره Compositeaeنخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی1391
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی گامت کاهش نیافته ( 2n ) در گونه هایی از جنس . Carduus Lنخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی1391
46دریافت فایل PDF مقالهآنالیز سیتوژنتییکی رقم Mehr و هیبرید های آن: جستجویی برای دانه های گرده کاهش نیافته در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان باززایی شده از طریق کشت بافت در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L): آنالیز ISSR و SSRدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی فیلوژنتیکی ژرم پلاسم های سیب با استفاده از ISSR و نرم افزار PyElphدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط فیلوژنتیکی برخی ارقام انار (Punica granatum L) ایران با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (Inter-simple Sequence Repeat)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهمیکرو RNAهای 106a, 200a و 33ab، کاندیدهای درمانی در پزشکی مولکولی نوروبلاستومادوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانه های گرده درتعدادی ازگونه های جنسCarduus L. ازتیره Asteraceae بامیکروسکوپ نوری LMاولین همایش ملی علوم زیستی1391
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی میکرومورفولوژی میوه گونه های جنس Anchusa ازتیره گاوزبان درایراناولین همایش ملی علوم زیستی1391
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنتیکی هیبریدهای بین گونه ایی پنبهاولین همایش ملی علوم زیستی1391
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فیلوژنتیکی چند رقم گیاه زیتون خوراکی (Olea europaea L.) و سه جمعیت وحشی از استان هرمزگان با مارکرهای ملکولی DNA و RAPD فلوسایتومتریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
55دریافت فایل PDF مقالهتنوعات مورفولوژیکی وژنتیکی القاشده از طریق کشت بافت در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L: آنالیز ISSRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
56دریافت فایل PDF مقالههیبریداسیون و تنوع ژنتیکی در پنبه (Gossypium Hirsutum L.) : آنالیز RAPD و ISSRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های هیبرید پنبه تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای RAMPOکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیتوژنتیکی جنس Cirsium از تیره گل آفتابگردان در ایرانکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی یونجه های یکساله با توجه به مطالعات سیتوژنتیکهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اللهای کد کننده پروتئین یونجه هاهی یکساله به روش الکتروفورزهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381

Masoud Sheidaei Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیتوژنتیکی انار (Punica granatum L.): متا آنالیزفصلنامه دانش زیستی ایران1399
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی هم بستگی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدیrs۱۸۰۰۷۳۴وrs۴۶۴۷۲۶۹ ژن MLH۱ در مردان نابارور ایرانی آزواسپرمفصلنامه دانش زیستی ایران1399
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی میان واریانت های دو ژن MLH۳ (rs۱۷۵۰۸۰) TEX۱۱ (rs۶۵۲۵۴۳۳) در مردان ایرانی نابارور آزواسپرمی.فصلنامه دانش زیستی ایران1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ساختار تشریحی برگ در جمعیت های مختلف گونهMarrobium anisodonC. Koch در ایرانفصلنامه سلول و بافت1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی قرابت گونه های جنس Carduus L. تیره Asteraceae بر اساس صفات ریخت شناسی در ایرانتاکسونومی و بیوسیستماتیک1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ریختی گونه های مختلف جنس Anchusa L. از تیره Boraginaceae (گاو زبان) در ایرانتاکسونومی و بیوسیستماتیک1391
7دریافت فایل PDF مقالهارزش تاکسونومیک صفات ساختار تشریحی ساقه در رده بندی برخی گونه های جنس Adonis L. از تیره آلاله (Ranunculaceae) در ایرانتاکسونومی و بیوسیستماتیک1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف پنبه با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPDمجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی1389
9دریافت فایل PDF مقالهتنوع مورفولوژیکی و مولکولی چند گونه Alopecurus Lدر ایرانفصلنامه علوم محیطی1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی پلی مرفیسم ژن کیتیناز در چند رقم برنج ایرانی با استفاده از روش RFLP-PBRفصلنامه علوم محیطی1388
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فونستیک زنبورهایvespidae در استان زنجان(شمال غرب ایران) به همراه برخی سنجشهای اکولوژیکفصلنامه علوم محیطی1387
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی تنوع ژنتیکی درون و بین گونه ای دو گونه Townsendia leptotes و T.incanaاز خانواده Asteraceaeفصلنامه علوم محیطی1387
13دریافت فایل PDF مقالهتنوع ریختی درون گونه ای و میان گونه ای در گونه های جنس در ایرانفصلنامه علوم محیطی1384
create: 15 September 2021 - view 141

Masoud Sheidaei annual papers published chart

Contact informations


Share

Support