آقای دکتر hamid okati

Dr. hamid okati

استادیار

Researcher ID: (290543)

62
2
3
5
1
3

ISI Papers

 •  THE Impact of Investments in the Construction of wind power plant in the development of sistan and baluchestan province
 •  ComParison of traditional and interet banking base on 4p model among customers of ANSAR bank in ZAHEDAN city
 •  Review innovation Red Crescent staff and its relation to quality of work life

Conference Papers

Education

 • دکتری تخصصی مدیریت دولتی 1393-1398
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 1376-1378
 • کارشناسی مهندسی صنایع 1371-1375

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر (1384-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل (1391-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزشی ودانشجویی واحد زابل (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت علمی واحد زابل (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت توسعه مدیریت ومنابع واحد زابل (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر واحدزابل در سال 1396