آقای مهندس mehrdad altafi

Engineer mehrdad altafi

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت شهری موسسه آموزش عالی نور طوبی ، کارمند شهرداری بستک

Researcher ID: (290603)

17
1

Conference Papers

Books

  • کتاب بزرگترین غار دست ساز ایران (بنیز / جهرم) - 1396 - Persian