آقای پروفسور mohammad bagher kajbaf

Prof. mohammad bagher kajbaf

استاد تمام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290903)

18
94
7
3
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب علم النفس (روانشناسي اسلامي ) (نشر روان) - 1400 - Persian
 • کتاب شواهد تجربي حيات پس از مرگ (انتشارات دانشگاه اصفهان) - 1399 - Persian
 • کتاب روانشناسي رفتار جنسي (روان) - 1395 - Persian
 • کتاب درمان مشکلات جنسي زنان (نشر ويرايش) - 1395 - Persian
 • کتاب روانشناسي اجتماعي (دانشگاه اصفهان) - 1388 - Persian
 • کتاب روانشناسي کودکان با نياز هاي ويژه (ناتوانايي هاي يادگيري ) (انتشارات دانشگاه اصفهان و سمت) - 1388 - Persian
 • کتاب روانشناسي رفتار ترس (آواي نور) - 1381 - Persian

Education

 • دکتری تخصصی روانشناسي تخصصي دانشگاه تربيت مدرس 1372-1377
 • کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه تربيت مدرس1366-1370
 • کارشناسی روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان 1357-1365

سوابق شغلی و تخصصی

 • مشاور خانواده و پیش از ازدواج و درمان اضطراب و افسردگی و وسواس (1370-1400)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه اصفهان و مراکز دانشگاهی ایران (1370-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر پژوهشی دانشگاه اصفهان (1390-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر (1378-1380)