خانم دکتر vida varahrami

Dr. vida varahrami

عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (291259)

15
89
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience