آقای دکتر Ataallah Nadiri

Dr. Ataallah Nadiri

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292383)

36
54
1
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers