امیرحسین بهرامی زاده

مهندسی نرم افزار

Researcher ID: (292575)

6
1
3
1
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در Network Security Engineer Bank Saderat iran (2023-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در Bug Hunter at Hackerone.com (2021-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در Software Engineer at Danup (2018-2020)

جوایز و افتخارات

  • دریافت گواهینامه بین المللی از آکادمی MPT اتریش (2022)