کوروش صالحی

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

Researcher ID: (292681)

4
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

  • "بررسی افول قدرت امریکا برمبنای سقوط ارزش‌های اخلاقی در میان سیاستمداران این کشور"، همایش بین‌المللی افول آمریکا: روند گذشته و تحولات آینده، 6 آبان ماه 1399/ October 27, 2020، برگزار کننده دانشگاه جامع امام حسین با همکاری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، ایران. (1399)
  • "مطالعه و بررسی بنای آرامگاه حمدالله مستوفی (با رویکرد معماری)"، کوروش صالحی، فریبا فریدی، همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی، 13 اسفند 1399، برگزار کننده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. (1399)
  • "زنان و مسکوکات دوره باستان و اسلامی"، همایش بین‌المللی «جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام»، 12 و 13 اسفند ماه 1398، تهران، ایران. (1398)
  • "جغرافیای سیاسی و اقتصادی دارالضرب های بسطام و دامغان در عصر ایلخانان مغول"، چهارمین همایش ملی قومس شناسی، 6 دی ماه 1397، بنیاد ایرانشناسی استان سمنان، سمنان. (1397)

Journal Papers

  • Mohsen Eslami , Kourosh Salehi. “Neo-Ottomanism Turkish government’s new strategy to change the political geography of Middle East” . Journal of Urban and Rural Management, Urban and Rural Research Center, Vol. 74, 2017 http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1744-fa.html (2017)
  • دکتر مهرناز بهروزی، کوروش صالحی، "تأملی بر احتمال نمود تأسیس شهر سلطانیه بر سکه های مسی دوره اولجایتو، مورخ 713 هجری قمری"، مجله علمی پژوهشی پیام باستان‌شناس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، شماره بیست و ششم، تابستان 1397. (1397)

Education

  • کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی 1393-1396