آقای دکتر Afshin Ashrafzadeh

Dr. Afshin Ashrafzadeh

دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292702)

68
34
2
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers