آقای مهندس Ali Zamanzadeh

Engineer Ali Zamanzadeh

Researcher ID: (293833)

7
3
1
2

Conference Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • رییس اداره برنامه ریزی شهرداری ارومیه (1393-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • مقام دوم اولین رویداد استارتاپی اینترنت اشیاء ،هوشمند سازی و شهر هوشمند (1401)
  • ایده برتر اولین رویداد استارتاپی اینترنت اشیاء ،هوشمند سازی و شهر هوشمند (1401)