سید عرفان حسینی فر | سیویلیکا

مهندس سید عرفان حسینی فر

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه دانشگاه تهران و علاقه مند به حوزه مهندسی محیط زیست

استان
تهران
شهر
تهران

مقالات سید عرفان حسینی فر در کنفرانس های داخلی

آنالیز حساسیت نرخ انتشار آلاینده ها از خودروهای سواری نسبت به پارامترهای جغرافیایی و محیطی با استفاده از مدل IVE (مطالعه موردی شهر تهران)
سال 1398
ارائه شده در هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
تاثیر سیستم تهویه مطبوع بر افزایش انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای از خودروهای سواری (مطالعه موردی شهر تهران)
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
Health Risk Assessment of Dioxins in the ambient Air According to the National Dioxin Program of Australia
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست
تخمین میزان انتشار آلایندهها و گازهای گلخانه ای از خودروهای سواری بر اساس سطوح مختلف سرعت و مسافت (مطالعه موردی شهر تهران)
سال 1400
ارائه شده در نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا
بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی بر تغییرات ساعتی انتشار آلاینده های مبنا و گازهای گلخانه ای از خودروهای سواری
سال 1401
ارائه شده در نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

مقالات سید عرفان حسینی فر در ژورنال های داخلی

تحلیل حساسیت اثر نسبی پارامترهای ترافیکی، جغرافیایی و محیطی بر میزان انتشار آلاینده های خطرناک از خودروهای سواری (مطالعه موردی شهر تهران)
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه جاده
تحلیل تاثیر کیفیت و خصوصیات سوخت خودروهای سواری بر میزان انتشار آلاینده های مبنا، گازهای گلخانه ای و آلاینده های خطرناک
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی بر تغییرات ساعتی انتشار آلاینده های مبنا و گازهای گلخانه ای از خودروهای سواری؛ منتشر شده در فصلنامه مهندسی ترافیک؛ سید عرفان حسینی فر ، مجید شفیع پور مطلق ، خسرو اشرفی ، محمدرضا احدی
سال 1401

تحصیلات سید عرفان حسینی فر

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا
1396 - 1399
کارشناسی مهندسی عمران-عمران
1391 - 1395