Soheil Pourabbas khadar

Soheil Pourabbas khadar

دانشجو دکتری مدیریت منابع انسانی

Researcher ID: (295969)

1
4
4
3
4
5
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

 • کتاب اصول تکنولوژی هوانوردی (ویژه دانش اموزان هنرستان) - 1399 - Persian
 • کتاب ایمنی زمینی در هوانوردی (ویژه دانش اموزان هنرستان) - 1399 - Persian
 • کتاب عوامل انسانی در هوانوردی (ویژه دانش اموزان هنرستان) - 1399 - Persian
 • کتاب سیستم مدیریت ایمنی در هوانوردی (ویژه دانش اموزان هنرستان) - 1399 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندس پرواز هواپیما (1389-1401)
 • مدير آموزش پارت 147 (1397-تاکنون)
 • مدير امتحانات پارت 147 (1397-1400)

جوایز و افتخارات

 • جشنواره کسب و کار ملی (1399)
 • جشنواره مهدویت (1398)
 • جشنواره رسانه های دیجیتال کشور (1398)
 • جشنواره سراسری ایده های پژوهشی علمی

Workshops

 • دوره تخصصي ESPM - مركز آموزشهاي تخصصي هوانورديPART66-EXAM.IR (1401)
 • دوره تخصصي PART66 - مركز آموزش هواپيمايي كشوري (1400)
 • دوره تخصصي PART147 - مركز آموزش هواپيمايي كشوري (1400)
 • دوره تخصصي MTOE - مركز آموزش هواپيمايي كشوري (1400)
 • دوره تخصصي QC - مركز آموزش هواپيمايي كشوري (1400)

Other

 • مشاور تهيه و تدوين پارت نظامنامه آموزشي پارت 147 و 66