خانم Zahra Jahani

Zahra Jahani

دانشجوی دکتری آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (296411)

4
5
3
4

Education

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برگزیده بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی (بخش مقاله) (1401)
  • پژوهشگر برتر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (1400)
  • پژوهشگر برتر در همایش الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبان‌آموزی، دانشگاه‌ها و فضای مجازی (1399)
  • دانش‌آموخته ممتاز گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (1397)