آقای دکتر Mohammadreza Shabgard

Dr. Mohammadreza Shabgard

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (296508)

57
14
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers