ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم دکتر Zeynab Keykhosravi

Dr. Zeynab Keykhosravi

مرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه 17 تهران

محور تخصصی:علوم زیستی و کشاورزی

Researcher ID: (301479)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Zeynab Keykhosravi ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1keykhosravi, zeynab. saleh, asghar. farrokhi. alireza, seyfouri, somayeh.2019.Evaluation of the effect of Salpi botanical pesticide based on eucalyptus oil on Euphyllura olivine in Tehran green space.International Journal of Innovation in Agriculture Sciences and Rural Development.Vol.1, NO.3 , P : 187 - 191
2keykhosravi. zeynab.khaledi, nima. rahmani,farzad. saleh,asghar.seyfouri,somayeh. 2020.Identification and control of die-back disease of mulberry trees using a combination of formulations based on ethane peroxic acid in green space of Tehran.International Journal of Innovation in Agriculture Sciences and Rural Development. Vol.2, NO.1 , P: 3 - 9

Zeynab Keykhosravi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پروتئین های کل نخودCicer arietinum L با استفاده ازروش SDS-PAGEدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر بیماری برق زدگی و پژمردگی آوندی بر عملکرد دانه نخود در شرایط تنش خشکی و نرمال در منطقه سراروددومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
3دریافت فایل PDF مقالهبرررسی عصاره پلی فنلی و خواص ضد اکسندگی و ضد میکروبی گیاهان در طب سنتیاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بر کشت گونه های مناسب گیاه پالایی در اقلیم فضای سبز شهری منطقه ۱۷ تهراناولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع میزبان گیاهی و اقدامات موثر در کنترل آفت سفید بالک در مدیریت شهریاولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری1397
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بر سطح زیر کشت گیاهان پوششی مناسب با معیار کشاورزی شهری در اقلیم فضای سبز منطقهاولین همایش ملی کشاورزی شهری1397
7دریافت فایل PDF مقالهContact toxicity of botanical insecticide,Tond-eksir, on the olive psylla, Euphyllura olivineبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
8دریافت فایل PDF مقالهایجاد تنوع زیستی در کاشت گیاهان دارویی با معیار شهر رنگی در اقلیم فضای سبز شهرداری منطقه ۱۷ تهرانسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و کنترل موفقیت آمزی دو گونه ملخ در سطح فضای سبز شهر تهرانسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم دو گونه زنبور پارازیتوئید و شاخص ارزیابی کنترل سفید بالک توت در بوستان صوفی شهرداری منطقه ۱۷ تهراناولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی1398
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم زیستی سفیدبالک توت Aleuroclava jasmini senso lato بر میزبان های گیاهی همیشه سبز در سطح فضای سبز شهریاولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی1398
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش طراحی فضای سبس با معیار تناسب شهر رنگی با جایگزین نمودن گونه های سازگار گیاهان دارویی در اقلیم کلان شهر تهراندومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقایسه سه گونه آنتاگونیست Trichoderma در کنترل عامل بیماری کپک خاکستری رز Botrytis cinereaنخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی Nattrassia mangiferae عامل بیماری سر خشکیدگی چنار و مقایسه اثر گونه های Trichoderma در کنترل عامل بیماری در شرایط آزمایشگاهینخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب فرموله شده چند اسید آلی گیاهی برپایه اسید کربوکسیلیک درکنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه چمننخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهStudy on Population Density of Wood-boring and bark beetles insects in Hosts Plant and Effective Control Strategies in Tehran Green spaceدومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران1398
17دریافت فایل PDF مقالهThe rate study of berry whitefly population and it’s control measures in the Tehran metropolitan green spaceدومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران1398
18دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of the toxicity of formulation of several herbal essential oils in control of urban pest Siphoninus phillyreae and evaluation of natural predator resistance of Clitostethus arcuatus (Rossi)دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران1398
19دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Toxicity of Formula Composition of Several Plant Essences on Two Parasitoid Bees Species Encarsia sp. and Eretmocerus sp. in control of Aleuroclava jasminiدومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران1398
20دریافت فایل PDF مقالهرهاسازی تخم بالتوری سبز به منظور کنترل سفید بالک توت Aleuroclava jasmini در بوستان ثمرشهرداری منطقه ۱۷ تهرانچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب جدید فرموله شده از چند اسانس گیاهی درکنترل مرحله پورگی آفت سفید بالک توتچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تاثیر آفت کش گیاهی سالپی بر پایه اسانس اکالیپتوس روی پسیل زیتون Euphyllura olivine در فضای سبز تهرانششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1399
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و کنترل بیماری سرخشکیدگی شاخه درختان توت با استفاده از ترکیب فرموله بر پایه اتان پراکسوئیک اسید در فضای سبز شهر تهرانششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1399
24دریافت فایل PDF مقالهاولین گزارش از درمان بیماری های فیزیولوژیک درختچه های یاس هلندی با داروهای هومیوپاتی گیاهاناولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1400
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مهار بیماری فوزاریومی طوقه و ریشه چمن با استفاده از ترکیب فرموله بر پایه اتان پراکسوئیک اسید در مقایسه با قارچکش کاربندازیمششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل1400
26کیخسروی، زینب. نگهبان، مریم. باقرزاده، نرجس. فیضی، فردین. صیفوری، سمیه. صالح، اصغر. 1397. بررسی صحرایی آفت کش گیاهی بر پایه روغن خرما روی آفت سنک بید Monosteria unicostata در فضای سبز شهری تهران.بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران. گرگان.1397
27keykhosravi,zeynab. negahban,maryam. farrokhi, alireza, bashiri, mohammad. mousavi,mahbobeh,1398. Insecticidal activity of Artemis based on plant gums and essential oils against giant willow aphid Tuberolachnus salignus. سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران1398

Zeynab Keykhosravi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1کیخسروی، زینب، صدیق، ثمین. فرخی، علیرضا. صالح، اصغر ، صیفوری، سمیه. 1399. اثر سميت تماسي ميکروکپسول عصاره آبي ابريشم مصري روي شته سياه بيدChaitophorus niger Mordvilkoو کفشدوزک شکارگرOenopia conglobate L. مجله گیاپزشکی کاربردی. دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399. ص 101-114. 1399

Zeynab Keykhosravi Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1دانشجوی حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1399-تاکنون
2مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد1391-1394
3مهندسی کشاورزی گیاهپزشکیکارشناسی1387-1391

سوابق شغلی و تخصصی Zeynab Keykhosravi

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سابقه کار صنعتیمسئول فنی گیاهپزشکی شرکت خاک بهین آزما1391-1393
2سابقه کار صنعتیکلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه 15 تهران1393-1394
3سابقه کار صنعتیمرکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه 17 تهران1394-تاکنون
create: 31 October 2021 - view 532

Zeynab Keykhosravi annual papers published chart

Contact informations

Country: ایران Province: تهران City: تهران

Share

Favorites

  • رسانه علمی، رزنامه نگاری در همشهری آنلاین و مرکز پرس
  • پژوهش در فضای سبز شهری: نگهداشت، آفات و بیماری و کنترل امراض گیاهی

Top Keywords in Zeynab Keykhosravi papers

Support