آقای دکتر Hossein Emami

Dr. Hossein Emami

Majlesi Branch, Islamic Azad University, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (303198)

53
17
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers