آقای دکتر seyyed muhammadreza mottaghi

Dr. seyyed muhammadreza mottaghi

دکتری حقوق عمومی

Researcher ID: (303417)

3
2
2
3
1

Books

  • پایان نامه پایان‌نامه نسبت احکام حکومتی با مفاهیم جمهوریت در جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه تربیت مدرس) - 1393 - Persian
  • کتاب مجموعه شعری جای خیس باران (مگستان) - 1390 - Persian

Teaching Experience

Education

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول دوسالانه برترین پایان‌نامه و رساله حقوق عمومی عمومی (مسابقه دکتر قاضی) (1398)