خانم Atefeh Naseri

Atefeh Naseri

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی _فناوری مواد غذایی

Researcher ID: (304058)

9
2
34

Conference Papers

Education

 • کارشناسی ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی _فناوری مواد غذایی Zabol University1401-تاکنون
 • کارشناسی علوم ومهندسی صنایع غذایی Zabol University1397-1400

Workshops

 • Challenges of job searching and interview - دانشگاه شهید باهنر کرمان (2021)
 • Principles of Food plants Design - دانشگاه شهید باهنر کرمان (2021)
 • Potentials and ideas of research and scientific article writing in food industry engineering - دانشگاه شهید باهنر کرمان (2021)
 • Quality control in food industry - دانشگاه شهید باهنر کرمان (2021)
 • کروماتوگرافی گازی و کاربردی های آن در شیمی - دانشگاه زابل (1402)
 • ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه(HSE) - دانشگاه زابل (1402)
 • کارگاه جایگاه کنترل کیفیت در صنعت غذا - دانشگاه کردستان (1401)
 • کارگاه تخلفات پژوهشی،مصادیق و راهکارهای پیشگیری از آن - دانشگاه زابل (1401)
 • آشنایی با سامانهTTAC،فرآورده خوراکی و آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی - دانشگاه کردستان (1401)
 • کارگاه اصطلاحات تخصصی در صنایع غذایی - انجمن علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه کردستان (1400)
 • آموزش اکسل - دانشگاه صنعتی اصفهان (1400)
 • اصول و مبانیGMP در صنایع غذایی - دانشگاه شیراز (1400)
 • کارگاه صفر تا صد ثبت اختراع (ملی و مقدماتی بین المللی) - دانشگاه الزهرا (1400)
 • وبینار آموزش رفرنس نویسی با نرم افزارMendeley - دانشگاه جیرفت (1400)
 • راه اندازی کسب و کارهای کوچک تولیدی در صنایع غذایی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز (1400)
 • بیست و هشتمین کنگره علوم و مهندسی صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و گروه صنعتی و پژوهشی زر (1400)
 • آموزش مقاله نویسی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1400)
 • انتقال آب بین حوضه‌ای - انجمن آبخیزداری ایران و انجمن هیدرولوژی ایران (1400)
 • ماهی غیربومی تیلاپیا فرصت یا تهدید - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1400)
 • راهکارهای تغذیه ای مقابله با تنش گرمایی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1400)
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق - دانشگاه تهران و مرجع مهندسی آب ایران (1400)
 • پرورش بز با محوریت کسب و کار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (1400)
 • کارگاه پروپوزال نویسی تحصیلات تکمیلی - دانشگاه شهید بهشتی (1400)
 • هم اندیشی پارک های جنگلی - کانون حامیان منابع طبیعی زاگرس (1400)
 • قوانین ومقررات مربوط به جنگل ها - کانون حامیان منابع طبیعی زاگرس (1400)
 • برنامه سفیران زمین - دانشگاه جیرفت (1400)
 • وبینار روز جهانی زمین پاک - دانشگاه کردستان (1400)
 • کارگاه آشنایی با کنترل کیفیت شیر - دانشگاه کردستان (1400)
 • وبینار آنچه که یک مهندس صنایع غذایی باید بداند - دانشگاه تهران (1399)
 • دوره جامع فناوری‌های نوین لبنیات - دانشگاه شهرکرد (1399)
 • کارگاه زبان تخصصی صنایع غذایی - دانشگاه شیراز (1399)
 • کارگاه آموزش مکالمه زبان انگلیسی سطح مقدماتی - دانشگاه زابل (1397)
 • رایانه کارICDLدرجه ۱ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای (1395)
 • رایانه کارICDLدرجه ۲ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای (1395)

Other

 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی