خانم دکتر Parvaneh Zivyar

Dr. Parvaneh Zivyar

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305798)

36
39
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers