آقای دکتر Mahmood Ghasemnezhad

Dr. Mahmood Ghasemnezhad

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306809)

88
73
5
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers