ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mahmood Ghasemnezhad

Dr. Mahmood Ghasemnezhad

استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306809)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mahmood Ghasemnezhad در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Mahmood Ghasemnezhad در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Mahmood Ghasemnezhad ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"Effect of different coatings on post-harvest quality and bioactive compounds of pomegranate (Punica granatum L.) fruits", Springer Science and Business Media LLC, (2014), Vol 52, No 7: 4507-4514دریافت فایل PDF مقاله
2"The arils characterization of five different pomegranate (Punica granatum) genotypes stored after minimal processing technology", Springer Science and Business Media LLC, (2013), Vol 52, No 4: 2023-2032دریافت فایل PDF مقاله
3"Variation in phenolic compounds, ascorbic acid and antioxidant activity of five coloured bell pepper (Capsicum annum) fruits at two different harvest times", Elsevier BV, (2011), Vol 3, No 1: 44-49دریافت فایل PDF مقاله
4"Effect of hot water treatments on chilling injury and heat damage in ‘satsuma’ mandarins: Antioxidant enzymes and vacuolar ATPase, and pyrophosphatase", Elsevier BV, (2008), Vol 48, No 3: 364-371دریافت فایل PDF مقاله
5"Antifungal Potency of Some Essential Oils in Control of Postharvest Decay of Strawberry Caused byBotrytis cinerea, Rhizopus stoloniferandAspergillus niger", Informa UK Limited, (2008), Vol 11, No 5: 553-562دریافت فایل PDF مقاله
6"Changes in postharvest quality of loquat (Eriobotrya japonica) fruits influenced by chitosan", Springer Science and Business Media LLC, (2011), Vol 52, No 1: 40-45دریافت فایل PDF مقاله
7"Effect of different coatings on post-harvest quality and bioactive compounds of pomegranate (Punica granatum L.) fruits", Springer Science and Business Media LLC, (2014), Vol 52, No 7: 4507-4514دریافت فایل PDF مقاله
8"Efficiency of CaCl2 spray at different fruit development stages on the fruit mineral nutrient accumulation in cv. Hayward kiwifruit", Polish Society for Magnesium Research, (2015), Vol , No 1/2016: دریافت فایل PDF مقاله
9"Effect of chitosan coating on maintenance of aril quality, microbial population and PPO activity of pomegranate (Punica granatum L. cv. Tarom) at cold storage temperature", Wiley, (2012), Vol 93, No 2: 368-374دریافت فایل PDF مقاله

Mahmood Ghasemnezhad Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهEffect of zeolite as a growing medium in soilless culture on tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits yield and qualityهمایش بین المللی ژئولیت ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهEffect of different ratio of zeolite and perlite in soilless culture on quantitative and qualitative characteristics of tomato (Lycopersicum esculentum)دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و برخی شاخص های کیفی پنج رقم فلفل در کشت بدون خاکاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متیل جاسمونات برسنتز آنتوسیانین در گل سوسن شرقیششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهتغییرات غلظت آنتوسیانین, ظرفیت آنتی اکسیدانی, پراکسیداسیون لیپیدها و عمر ماندگاری گل های بریده برخی ارقام آلسترومریا در برداشت های مختلفششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوشش چیتوزان بر حفظ کیفیت و عمر انباری میوه های پرتقال تامسون و خونیششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ کشی اسانس و عصاره برخی گیاهان در کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی ناشی از Botrytis cinerea و Rhizopus stoloniferششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان برداشت بربرخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه کیوی رقم آبوت در ضمن انبار داریششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهواکنش میوه گوجه فرنگی برداشت شده در مرحله سبز بالغ و صورتی نسبت به کاربرد متیل جاسموناتششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ژل آلوئه (Aloe vera) در حفظ کیفیت میوه های توت فرنگیششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ترکیبات فنلی برخی از ارقام سیب ایرانی و وارداتیششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی برگی اسید هومیک در گوجه فرنگیششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
13دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت های مختلف زئولیت و پرلیت محیط کشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگیششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوشش چیتوزان در کنترل پوسیدگی قارچی و حفظ کیفیت میوه گوجه فرنگی طی انبارداریششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ورمی کمپوست و ورمی واش بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی در لوبیا سبز (Phaselous vulgaris L)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتیاکسیدانی میوه برخی از ژنوتیپهای کدو زمستانه تولید شده در مناطق مختلف استان گیلانهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترکیبات فنلی چهار رقم بومی و وارداتی سیب در منطقه کرجهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی چند ژنوتیپ منتخب گلابی وحشی (خوج) (Pyrus sp) در استان گیلان، بر اساس دستورالعمل DUSهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی چند ژنوتیپ های گوجه درختی در استان گیلانهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه ده ژنوتیب منتخب گلابی وحشی (خوج) (Pyrus sp.) در استان گیلانهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متیل جاسمونات و شوک دمایی در افزایش میزان آنتوسیانین و بهبود کیفیت میوه پرتقال خونیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرسالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید بر عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریدنی رز رقم ’ردنائومی‘و ’آوالانج‘هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهاثر بسته بندی با پوشش پلی اتیلن بر کیفیت نگهداری و عمر انبارمانی میوه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سالیسیلیک اسید در به تاخیر انداختن پیری و افزایش عمر گل های شاخه بریده رز رقم ’یلوآیسلند‘هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهاثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و لیپوکسی ژناز و به تأخیر انداختن پیری گل های شاخه بریدنی لیزیانتوسهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی با بنزیل آدنین بر کیفیت و عمر گلجایی گل های شاخه بریده سوسن شرقیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
27دریافت فایل PDF مقالهنقش تیمار دمایی و آسکوربیک اسید در کنترل قهوه ای شدن برش های تازه میوه برخی از ارقام سیبهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهاثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و نیترات نقره و ارتباط آن با عمر پس از برداشت گل های بریده رز رقم ’رد ریبون‘هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار نیتریک اسید بر برخی ویژگی های بیو شیمیایی گیاهچه های برنج در تنش شوری شدیددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهنقش حفاظتی نیتریک اکساید خارجی در برابر خسارت اکسیداتیو القاء شده با تنش شوری در برنجدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهاثرات روی، بر، گوگردوبرهمکنش آنها برخصوصیات زراعی کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دور آبیاری و نوع پایه بر میزان عناصر غذایی ریز مغذی در محیط رشد پرتقال رقم تامسون ناولهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت عناصر غذایی پرمصرف خاک پرتقال Citrus sinensis L.) رقم تامسون ناولهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
34دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سیستم های مختلف تربیت بررشد گلدهی و عملکرد میوه کیوی رقم هایواردسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
35دریافت فایل PDF مقالهاثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاهچه های جو Hordeum vulgar L. cv. Sahra در تنش شوریاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
36دریافت فایل PDF مقالهتنش تاریکی و اتیلن در پیری القا شده برگ در گلهای شمعدانی و بازدارندگی آنها با نانوذرات نقرهاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
37دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی ومحلول پاشی نیتریک اکسید بر برخی تغییرات فیزیکی و شیمیایی دو گونه چمن اگروستیس(Agrostis stolonifera) و فستوکا(Festuca arundinacea schreb)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
38دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ریزفلس های سوخک های تولید شده در شرایط درون شیشه ای به منظور تکثیر سوسن چلچراغ (Lilium ledeborii (Baker) Boiss)دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمار پس از برداشت آسکوربیک اسید بر خصصویات فیزیکوشیمیایی میوه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica)اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
40دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمار پس از برداشتسیتریک اسید بر کیفیت میو ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica)اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
41دریافت فایل PDF مقالههرس تابستانه روشی برای بهبود ترکیب معدنی و کاهش وزن میوه های کیوی رقم «هایوارد» در طی دوره ی انبار مانیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
42دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیسیم بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در افزایش تحمل به تنش شوری درمیخک Dianthus caryophyllusاولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
43دریافت فایل PDF مقالهاثر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی های کمی و کیفی گل سوسن در کشت بدون خاک غیرچرخشیدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
44دریافت فایل PDF مقالهاثر مقاوم سازی اولیه روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و صفات مورفولوژیک چمناولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ صنوبر (populus nigra) بر برخی ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه های چمن پوا (poa paratensis cv. Balin) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea (cv. Greystoneاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های شش گونه چمن تحت تنش فلز سنگین سرباولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد کائولین بر کنترل عارضه آفتاب سوختگی و کیفیت میوه انار رقم ملس ساوهاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
48دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری بر عملکرد، درصد روغن و ویژگی های کمی میوه زیتون رقم زردهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
49دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سیستم های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی در سطوح مختلف نیاز آبی گیاه خیار بر عملکرد و بهره وری آب در منطقه قروهسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394
50دریافت فایل PDF مقالهاثر توام کم آبیاری تنظیم شده و سوپرجاذب بر افزایش کیفیت انبارمانی میوه ی آلوی ژاپنی (Prunus Salicina) رقم سانتاروزا سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرآبیاری زمستانه برگلدهی و تشکیل میوه ی درختان زیتون دو رقم ʼ زرد ʻ و ʼ مانزانیلا ʻ درمنطقه ی لوشاناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
52دریافت فایل PDF مقالهEffect of olive mill wastewater on some pomological properties and yield in two olive cultivarsاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف پسماندهای مایع صنعتی بر برخی از ویژگی های زیستی خاک تحت کشت دو رقم زیتوناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان روغن و خصوصیات آنتی اکسیدانی مغز برخی ارقام و ژنوتیپ های بادامنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
55دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار شوری در مرحله گیاهچه ای در بهبود میزان تحمل به تنش شوری دو رقم تجاری فلفل در مرحله رشد رویشینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
56دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر محلول پاشی برگی کلرید کلسیم و نوع سیستم تربیت بر بهبود خواص کیفی میوه سیبنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغذیه پتاسیم و بسترهای مختلف کشت بر فعالیت آنزیم های ضد اکسنده (سوپر اکسید دیسموتاز،آسکوربیت پراکسیداز و پراکسیداز) در گل سوسننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
58دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل تاک های کیوی به حلقه زنینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
59دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرات حلقه برداری و حلقه زنی بازو بر برخی صفات میوه کیوی رقم هایوارد در استان گیلاننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کلسیم و بر قبل از باز شدن کامل گل ها، بر کیفیت میوه کیوی رقم هایواردنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین سفتی بافت در زمان برداشت و عمر انباری میوه با مقدار و نسبت عناصر معدنی در میوه چه ها و میوه های بالغ کیوی رقم هایوارد در 70 باغ تجاری قسمت شرقی استان گیلاننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
62دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان برداشت بر درصد روغن و کیفیت روغن ارقام امیدبخش زیتون کرونایکی (I38)، آربیکین (I18) و زرد در شهرستان رودبارکنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397
63دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات طعم میوه، آنتوسیانبن کل و ترکیب معدنی میوه انار رقم رباب شیراز در سیستم های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسومسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
64دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات کمی وکیفی میوه و آریلانار رباب شیراز در کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسومسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
65دریافت فایل PDF مقالهاثر آسیب مکانیکی میوه ها در ضمن برداشت بر کیفیت روغن استحصالی زیتون (Olea europaea) رقم زرد و روغنیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
66دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر برخی خصوصیات کمی آریل و میوه انار رقم ملس ساوهسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
67دریافت فایل PDF مقالهاثر تغذیه خاکی اسید هیومیکبر خصوصیات کمی آریل و میوه انار رقم ملس ساوهسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
68دریافت فایل PDF مقالهمقایسه محلول های مختلف نگهدارنده دانه گرده در گرده افشانی مصنوعی گل های کیوی رقم هایواردچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
69دریافت فایل PDF مقالهاثرات پس از برداشت تیمار نیتریک اکسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی، برخی خواص کیفی و عمرانبارمانی میوه پسته ی تریازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حلقه برداری بر کیفیت میوه کیوی فروت رقم ʼهایواردActinidia deliciosa ʻ cv. ‘Hayward در تاکستان های مختلف شرق استان گیلانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
71دریافت فایل PDF مقالهکاربرد حلقه برداری به منظور بهبود اندازه و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa cv. ‘Hayward)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
72دریافت فایل PDF مقالهتولید و صادرات میوه کیوی در ایران: فرصتها و چالشهایازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان بروز جوانه های زمستانه ناشکوفا و میوه های بدشکل در تاکستان های کیوی فروت رقم هایوارد (مطالعه موردی در شرق و غرب استان گیلان)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
74دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای دمایی بر تشکیل و نمو جوانه گل در تاک کیوییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی عکس العمل های فیزیولوژیک هشت رقم انار (.Punica granatum L) در شرایط تنش شوریدومین همایش بین ­المللی شورورزی1398
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش کم آبی بر شاخصهای فلورسانس کلروفیل و محتوای نسبی آب در ژنوتیپ های کیوی (Actinidia chinensis L.)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
77دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تولید و باززایی کالوس درگیاه کیوی فروت به منظور استفاده در برنامه های به نژادی با اهداف دارویی، غذایی و تجاریاولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی1400
78دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظتهای مختلف کود زیستی فسفاته بر رشد و ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) تحت تنش آرسنیکدوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
79دریافت فایل PDF مقالهاثر دما بر عقیمی و بدشکلی جوانه های گل کیوی فروت رقم هایوارددوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت میوه برخی از ژنوتیپ های امید بخش کیوی طلایی (Actinidia chinensis)دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400
81دریافت فایل PDF مقالهگزینش گرده دهنده نر مناسب برای ژنوتیپ های امیدبخش کیوی فروت ماده گوشت زرد(Actinidia chinensis)دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1400

Mahmood Ghasemnezhad Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد در روش های کشاورزی ارگانیک ، تلفیقی و متداولفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات در رنگ گیری، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و کیفیت ماندگاری گل های بریده آلسترومریافصلنامه علوم باغبانی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عمر انبارمانی میوه کیوی رقم «هایوارد» براساس ترکیب معدنی میوه چه ها و میوه های بالغفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهاثر هرس تابستانه و محلول پاشی با کلسیم بر ترکیبات معدنی و کیفیت میوه کیوی رقم ’هایوارد‘فصلنامه علوم باغبانی ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی دو گونه چمن، بنت گراس خزنده (Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پابلند (Festuca arundinacea cv. Greystone)فصلنامه علوم باغبانی ایران1393
6دریافت فایل PDF مقالهاثر سیستم های تربیت و سطوح هرس بر عملکرد و کیفیت کیویفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
7دریافت فایل PDF مقالهاثر سیستم تربیت و محلول پاشی با کلسیم در بهبود رنگ و ترکیب عناصر غذایی میوه سیب رقم «گالا» و «دلبار استیوال»فصلنامه علوم باغبانی ایران1394
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان برداشت بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت نگهداری میوه کیوی رقم ’هایوارد‘فصلنامه به زراعی کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهاثر دور آبیاری و نوع پایه بر غلظت برخی از عناصر غذایی در برگ نهال های جوان پرتقال تامسون ناولفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از ژنوتیپ های بادام در شرایط اقلیمی کرجفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیش تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنت گراس خزنده ( Agrostis stolonifera cv. Palustris ) و فستوکای پابلند ( Festuca arundinacea cv. Greystone )فصلنامه به زراعی کشاورزی1393
12دریافت فایل PDF مقالهاثر سیستم تربیت و محلول پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’فصلنامه به زراعی کشاورزی1393
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه ای در مرحله گیاهچه ایفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
14دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع سیستم تربیت و محلول پاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم های گالا و دلبار استیوالفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه ژنوتیپ های مختلف کنار هندی استان هرمزگانفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
16دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Biochemical Composition and Enzyme Activities in Browned Arils of Pomegranate Fruitsمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1393
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی پرولین بر ویژگی های بیوشیمیایی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش آبیدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1396
18دریافت فایل PDF مقالهاثر همزمان کم آبیاری تنظیم شده و سوپر جاذب بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه آلوی ژاپنی رقم سانتاروزامجله علوم و فنون باغبانی ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهاثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبارفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
20دریافت فایل PDF مقالهاثر گرده افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
21دریافت فایل PDF مقالهAn Evaluation of the Phytochemical Properties of SomePomegranate Cultivars during Fruit Development and Ripeningمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1396
22دریافت فایل PDF مقالهResponse of Different Citrus Genotypes to Continuous Flooding Conditionsمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1397
23دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری زمستانه بر گل دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام ʼزردʻ و ʼمانزانیلاʻ در منطقه ی لوشانمجله پژوهش های تولید گیاهی1397
24دریافت فایل PDF مقالهاثر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن کشی زیتون بر عملکرد، درصد روغن و مقدار عناصر معدنی برگ دو رقم زرد و روغنی زیتونمجله پژوهش های تولید گیاهی1396
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کائولین بر میزان آفتاب سوختگی و شاخص های کیفی انار رقم ملس ترش ساوهفصلنامه علوم باغبانی ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهاثر سوپرجاذب و شرایط کم آبیاری تنظیم شده بر کیفیت انبارمانی میوه آلوی ژاپنی (Prunus salicina) رقم سانتاروزافصلنامه علوم باغبانی ایران1398
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی نشانگرهای مولکولی SSR و ISSR در نژادگان های مختلف لیموترش بدون علائم بیماری جاروکفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پساب کارخانه روغن کشی زیتون بر ویژگی های زیستی خاک، درصد و کیفیت روغن و عملکرد میوه دو رقم زیتونفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های رشدی و تنظیم یونی Agrostis stolonifera L. به ترینگزاپک اتیل در تنش شوریفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ های ریخت شناختی و بیوشیمیایی برخی گونه های چمن تلقیح شده با قارچ قارچریشه ای در شرایط تنش عنصر سربفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
31دریافت فایل PDF مقالههمبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوه سیب رقم ʼرد دلیشزʻفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم رباب شیراز تولیدشده در نظام کشت متداول، تلفیقی و ارگانیکفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کمپوست پسماند جامد کارخانه روغن کشی زیتون بر درصد و کیفیت روغن زیتون رقم های ’زردʻ و ’روغنیʻ در منطقه منجیلفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوشش های مختلف پس از برداشت بر میزان رنگ و آنتوسیانین انار ملس ساوه در دوره انبارداری سردفصلنامه علوم باغبانی ایران1395
35دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of phenotypic diversity of nut and kernel characteristics in some almond cultivars and promising genotypesدوفصلنامه پژوهش های میوه کاری1399
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد بنزیل آدنین بر کاهش پراکسیداسیون لیپید و میزان کاروتنوئیدها درگل سوسن‌‌ (Lilium oriental cv. Belladona)مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1399
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیلیسیم بر بهبود ویژگی‌‌های رشدی، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاریمجله علوم و فنون باغبانی ایران1399
38دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی بُر در زمان‌‌‌های مختلف بر گلدهی و تشکیل میوه سه رقم زیتونمجله علوم و فنون باغبانی ایران1398
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکم‌آبیاری تنظیم‌شده بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و کیفیت میوه آلو ژاپنی رقم فرایرمجله علوم و فنون باغبانی ایران1398
40دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیب‌های آنتی‌‌اکسیدانی و ماده‌های بسته‌‌بندی بر کیفیت و عمر انباری میوه‌ ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica)مجله علوم و فنون باغبانی ایران1397
41دریافت فایل PDF مقالهNano-Chelated Nitrogen Fertilizer as a New Replacement for Urea to Improve Olive Oil Qualityمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1400
42دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد قبل از برداشت منابع مختلف کلسیم بر کیفیت گل شاخهبریده ژربرا (‏Gerbera jamesonii ‎L.‎‏) در دو رقم ‏Intense‏ و ‏Rosalinفصلنامه علوم باغبانی ایران1399
43دریافت فایل PDF مقالهاعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپهای مختلف کیوی فروت حاصل گرده افشانی آزادمجله پژوهش های تولید گیاهی1399
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی تیمارهای شیمیایی و کارواکرول در بهبود ماندگاری گل های شاخه بریده آلسترومریا رقم بریدالدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
45دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان برداشت میوه بر عملکرد و کیفیت روغن برخی از ارقام زیتون (Olea europaea L.) در منطقه رودبار دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان ترکیبات فلاونوئیدی در دو مرحله بلوغ و رسیدگی میوه شش رقم مرکباتدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
47دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی بین مقدار و نسبت عناصر معدنی میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ در زمان برداشت با عمر پس از برداشت آن در باغ های کیوی شرق استان گیلاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارکوتاه مدت سالسیلیک اسید و آسکوربیک اسید در به تاخیر انداختن پیری گل بریده رز رقم ’ردنائومی‘دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
49دریافت فایل PDF مقالهاثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.)مجله پژوهش های تولید گیاهی1400
50دریافت فایل PDF مقالهاثر کود آبیاری با نیتروژن بر عملکرد،کیفیت و ترکیب عناصر غذایی برگ کیوی رقم ’هایوارد‘ در منطقه رودسرنشریه پژوهش های خاک1400
51دریافت فایل PDF مقالهمطالعه درصد بازشدن جوانه های زمستانه و بروز میوه های بدشکل در تاکستان های کیوی رقم هایوارد در استان گیلانمجله پژوهش های تولید گیاهی1400
52دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری بعد از شروع رنگ گیری بر عمکلرد، کیفیت حبه ها و کارایی مصرف آب انگور رقم های کشمشی و صاحبی فصلنامه علوم باغبانی ایران1400
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات بیوشیمیایی نهال های دو ساله لیموآب شیراز (Citrus aurantifolia L. var. Mexican lime) در برابر تنش دمای پایین پس از تیمار با گلایسین بتائیننشریه زیست شناسی گیاهی ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهمطالعه واکنش های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن Agrostis stolonifera و Festuca arundinacea Schreb. نسبت به تنش خشکینشریه زیست شناسی گیاهی ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهاثر پتاسیم روی بازدهی سوسن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در تنش خشکیمجله فرآیند و کارکرد گیاهی1397
56دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار حلقه برداری و کاربرد فورکلروفنورون بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه کیوی رقم ʼهایواردʼ (Actinidia deliciosa cv. ‘Haywardʼ)مجله پژوهش های تولید گیاهی1400

Mahmood Ghasemnezhad Researchs

create: 15 November 2021 - view 94

Mahmood Ghasemnezhad annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Mahmood Ghasemnezhad papers

Support