آقای دکتر Javad Erfani-Moghadam

Dr. Javad Erfani-Moghadam

دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام. ایلام. ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306819)

7
30
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers