خانم Elham Farokhi

Elham Farokhi

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

Researcher ID: (306896)

3
2
1
1

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس امور بانکی (1393-تاکنون)