ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Ali Derakhshan

Dr. Ali Derakhshan

استادیار دانشگاه گلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306947)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Ali Derakhshan در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Ali Derakhshan در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
ویراستار انگلیسی
ویراستار انگلیسی

Ali Derakhshan ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"An Investigation Into the Relationship Between Iranian EFL High- and Low-Proficient Learners and Their Learning Styles", SAGE Publications, (2018), Vol 8, No 4: 215824401880940دریافت فایل PDF مقاله
2"The Effect of Task-Based Language Teaching Instruction on the Iranian Intermediate EFL Learners’ Writing Performance", Modestum Publishing Ltd, (2018), Vol 11, No 4: 527-544دریافت فایل PDF مقاله
3"The Effect of Consciousness-Raising Listening Prompts on the Development of the Speech Act of Apology in an Iranian EFL Context", SAGE Publications, (2014), Vol 4, No 2: 215824401453177دریافت فایل PDF مقاله
4"A Complementary-compensatory Approach to Teaching Focus on Form/S in EFL/ESL Classrooms", Academy Publication, (2011), Vol 1, No 7: دریافت فایل PDF مقاله
5"Helping Adult and Young Learners to Communicate in Speaking Classes with Confidence", Richtmann Publishing, (2015), Vol , No : دریافت فایل PDF مقاله
6"Examining the Role of Teachers’ Stroking Behaviors in EFL Learners’ Active/Passive Motivation and Teacher Success", Frontiers Media SA, (2021), Vol 12, No : دریافت فایل PDF مقاله
7"The Nuts and Bolts of Teaching Implicatures in EFL/ESL Contexts: An Overview on the Role of Video-enhanced Input", Australian International Academic Centre, (2014), Vol 3, No 5: دریافت فایل PDF مقاله
8"The Relationship between EFL Teachers’ Preferences of Corrective Feedback and Their Attitudes towards Communicative Language Teaching", Australian International Academic Centre, (2014), Vol 3, No 5: دریافت فایل PDF مقاله
9"A Gender-based Study of Iranian EFL Learners’ Pragmatic Awareness: The Role of Receptive Skill-based Teaching", Australian International Academic Centre, (2014), Vol 3, No 6: دریافت فایل PDF مقاله
10"The Impact of Discourse Markers and Relative Clauses on the Reading Comprehension of EFL Learners", Richtmann Publishing, (2015), Vol , No : دریافت فایل PDF مقاله
11"The Impact of Instruction on the Pragmatic Comprehension of Speech Acts of Apology, Request, and Refusal Among Iranian Intermediate EFL Learners", Springer Science and Business Media LLC, (2018), Vol 42, No 1: 75-94دریافت فایل PDF مقاله
12"Why CALL Why Not MALL: An In-depth Review of Text-message Vocabulary Learning", Academy Publication, (2011), Vol 1, No 9: دریافت فایل PDF مقاله

Ali Derakhshan Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهThe Impact of Intentional and Incidental Instruction on the Noticing of English Collocations on Iranian Advanced EFL Learnersاولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران1395
2دریافت فایل PDF مقالهThe Impact of Dynamic Assessment Through Mediational Strategies on Iranian Elementary EFL Learners’ Listening Comprehensionچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان1395
3دریافت فایل PDF مقالهTeaching Reading Comprehension through Edraw-Max Concept-Mapping Software in a CALL Environmentنهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز1394
4دریافت فایل PDF مقالهAn Evaluation of Merits and Demerits of Iranian First Year Junior High School English Textbook Prospect1 کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
5دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Explicit Sight Word Instruction on Reading Speed of Iranian Elementary EFL Studentsکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
6دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Explicit vs. Implicit Pragmatic Instruction on the Pragmatic Comprehension of Intermediate Iranian EFL Learners: A Case of Apology and Requestکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
7دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Reciprocal Teaching on Iranian Pre-intermediate EFL Learners’ Reading Comprehensionکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
8دریافت فایل PDF مقالهThe Relationship Between Iranian Intermediate EFL Learners Perceptual Learning Style Preferences and Listening Comprehension Abilityکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
9دریافت فایل PDF مقالهAn Investigation into the Comparison of Implicature Knowledge among Iranian EFL Students with High and Low Levels of Language Proficiencyکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
10دریافت فایل PDF مقالهComparative Study on the Effects of University Teachers’ Teaching Experience and Gender on Their Motivational Level in EFL Context of Iranکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
11دریافت فایل PDF مقالهAn Investigation into the Sources of Foreign Language Motivation Among Iranian University English Language Teachersکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
12دریافت فایل PDF مقالهThe Relationship between EFL Teachers’ Conception of Intelligence and Teacher Care, Teacher Stroke, and Teacher Feedbackکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
13دریافت فایل PDF مقالهThe Theoretical Underpinnings and Pedagogical Implications of Dynamic Assessment in EFL/ESL Classroomکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
14دریافت فایل PDF مقالهThe Contrastive Analysis of Iranian Intermediate EFL Learners’ Persian and English Relative Clausesکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
15دریافت فایل PDF مقالهPerceptual Learning Style Preferences of EFL Learners in the Spotlightکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
16دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of Dynamic and Non-Dynamic Assessment on the Acquisition of Iranian Intermediate EFL Learners Speech Act on Apology and Requestکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
17دریافت فایل PDF مقالهIranian English Teachers’ Linguistic, Professional, and Pragmatic Identity: A Comparative Study of English Language Institutes vs. Public Schools’ Teachersکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
18دریافت فایل PDF مقالهIranian English Language Teachers’ Conceptions Towards Researchکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
19دریافت فایل PDF مقالهA Comprehensive Review of Iranian English Language Teachers’ Conceptions towards Researchکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
20دریافت فایل PDF مقالهThe Relationship between Lower- Intermediate EFL Learners Emotional Intelligence and Their Interlanguage Pragmatics Competenceکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
21دریافت فایل PDF مقالهTeachers’ Beliefs of the Present and Ideal Status of the In-Service EFL Teacher Training Programsکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
22دریافت فایل PDF مقالهHow Testable is Interlanguage Pragmatic Ability کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
23دریافت فایل PDF مقالهPragmatic Features in EFL/ESL Textbooksکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
24دریافت فایل PDF مقالهAn Investigation into the Frequency and Types of Pragmatic Features in EFL/ESL Textbooks: The Case of American Headway 2, Interchange 2, and Four Corners 2کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
25دریافت فایل PDF مقالهTrends and Issues in Genre Analysis: Challenges and Opportunitiesکنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی1395
26دریافت فایل PDF مقالهAn Investigation into the Teacher-student Interaction- Dependency of English for Medical Purposes Comprehension in the Virtual Reality-supported Flipped Classroomsششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها1399

Ali Derakhshan Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهThe Contribution of General High-Frequency, Core-Academic, and Academic-Technical Words to ESP Reading Comprehensionفصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی1396
2دریافت فایل PDF مقالهBOOK REVIEW: International Research, Policy and Practice in Teacher Education: Insider Perspectiveمجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان1398
3دریافت فایل PDF مقالهThe Socio-Pragmatic, Lexico-Grammatical, and Cognitive Strategies in L2 Pragmatic Comprehension: The Case of Iranian Male vs. Female EFL Learnersمجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان1398
4دریافت فایل PDF مقالهPsychometric Properties of Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales (MIDAS) for Adults in the Iranian Contextفصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی1398
5دریافت فایل PDF مقالهInvestigating the Effects of English Language Teachers’ Professional Identity and Autonomy in Their Successفصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی1399
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش آموزش کاربردشناسی تشریحی وتلویحی بر درک کنش های گفتاری معذرت خواهی و امتناع در بین دانشجویان زبان انگلیسی سطح متوسطفصلنامه زبان پژوهی1399
7دریافت فایل PDF مقالهنقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning (فناوری در آموزش ویادگیری زبان دوم)پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی1399
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهدهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی1398
9دریافت فایل PDF مقالهInstructed Second Language English Pragmatics in the Iranian Contextفصلنامه آموزش مهارتهای زبان1399
10دریافت فایل PDF مقالهDeveloping a Checklist for Evaluating Research Articles in Applied Linguisticsدوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی1399
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی مطالعات انجام‌شده در حوزۀ زباهنگفصلنامه مطالعات زبان و ترجمه1399
12دریافت فایل PDF مقالهIdentity Processing Styles as Predictors of L2 Pragmatic Knowledge and Performance: A Case of Common English Speech Actsمجله افق های زبان1399
13دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مشارکت تحصیلی دانش آموزان ترکمن از طریق اعتبار و رابطه دوستانه غیرکلامی معلمان زبان فارسی ایرانیپژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان1400
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آموزش راهبردمحور بر خودکارآمدی و اضطراب مهارت نگارش در بین زبان‌آموزان ایرانیفصلنامه مطالعات زبان و ترجمه1397
15دریافت فایل PDF مقالهInvestigating a Structural Model of Self-Efficacy, Collective Efficacy, and Psychological Well-Being among Iranian EFL Teachersمطالعات زبان کاربردی ایران1399
16دریافت فایل PDF مقالهSelf-efficacy, Reflection, and Burnout among Iranian EFL Teachers: The Mediating Role of Emotion Regulationمجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان1400
17دریافت فایل PDF مقالهEmergence Distance Education (EDE) role in the Learning of English Language Skills during COVID-۱۹ Pandemicفصلنامه آموزش مهارتهای زبان1400
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش تصادفی و آموزش تعمدی بر درک دانش هم-آیی واژگان انگلیسی در میان زبان آموزان سطح پیشرفته دوماهنامه جستارهای زبانی1398
19دریافت فایل PDF مقالهارتباط میان سطح بسندگی زبانی و دانش منظور ضمنی فردی و قاعده مند در بین دانشجویان زبان انگلیسی ایرانیدوماهنامه جستارهای زبانی1398
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارزیابی پویا و غیرپویا بر درک یادگیرندگان زبان انگلیسی سطح متوسط از کنش های گفتاری معذرت خواهی و درخواستدوماهنامه جستارهای زبانی1399
create: 15 November 2021 - view 76

Ali Derakhshan annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Ali Derakhshan papers

Support