آقای دکتر Shahriar Shirooyehpour

Dr. Shahriar Shirooyehpour

مدرس دانشگاه-Ph.D. Candidate in Futures Studie

Researcher ID: (306969)

3
13
2
2

Journal Papers

Education

جوایز و افتخارات

  • دانش‌آموخته برتر_ رشته مدیریت کسب و کار_ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
  • پژوهشگر برتر_ دانشکده علوم اجتماعی_ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)