آقای دکتر Hamid Marashi

Dr. Hamid Marashi

Associate Professor, Department of English Language, Islamic Azad university, Central Tehran ,Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307595)

19
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers