آقای دکتر Noorali Farrokhi

Dr. Noorali Farrokhi

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307718)

21
196
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers