آقای دکتر Massoud Hosseinchari

Dr. Massoud Hosseinchari

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307849)

21
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers