Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Davod Jahani

Dr. Davod Jahani

Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309298)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر Davod Jahani

سمتهای علمی و اجرایی Davod Jahani در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Davod Jahani در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
Editorial Board

Davod Jahani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار بلوک های هبلکس (AAC) تحت اثر انفجار در فواصل مختلفدومین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه و انفجار1400
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی متغیرهای تاثیر گذار فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت و کمیت آب شرب 19 چاه در طی بازه زمانی 3 سال در غرب استان تهران با کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیاییاولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران1397
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل رسوبی نهشته های کواترنر در راستای شناخت و معرفی فرصت ها و تهدیدهای کمی و کیفی تامین آب شرب در شهرستان ملاردیازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی سازند دالان و کنگان بر پایه نگار های چاه پیمایی در میدان پارس جنوبیهمایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخسارهها و محیط رسوبی بخش گوری از سازند میشانسی امین گردهمایی علوم زمین1390
6دریافت فایل PDF مقالهمیکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی کرنجپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهتفسیر فرایندهای دیاژنزی در نهشته های آواری پرمین زیرین سازند فراقان در میدان گلشندومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب1390
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره ها و ارائه مدل رسوبی سازند داریان در میدان نفتی سلمان چاه های (S3,S2,S1)اولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات پتروگرافی و دیاژنتیکی سازند ایلام در میدان نفتی جفیراولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهجهت جریان های قدیمی پلیوسن در ناحیه تبریزاولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فرآیند های دیاژنتیکی در بازسازى تاریخچه تدفین رسوبات پرمین زیرین(سازند فراقان) در میدان گلشن واقع در خلیج فارسپنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
12دریافت فایل PDF مقالهمیکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان پارسیپنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ایلام در میدان نفتی جفیرپنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
14دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم (الیگو – میوسن) در برش رودخانه قمچیقای ( جنوب شرق تکاب)نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخساره ای و محیط رسوبی سازند کنگان در میدان گازی لاوان، خلیج فارسنخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهتفسیرتوالی پاراژنتیکی نهشته های آواری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارسنخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی هندیجان با مطالعات رسوب شناسی، محیط رسوبی و ارزیابی پتروفیزیکیکنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی1388
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وبررسی رخساره ها و محیط رسوبی سازند داریان (شعیبا) در دو برش زیر سطحی چاه های X1 و X2 در میدان نفتی سلمان ( خلیج فارس )کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی1388
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی سازند دالان در میدان گازی پارس جنوبیاولین همایش سراسری کاربرد فن آوریها و روش های نوین در علوم زمین (معدن،زمین شناسی و محیط زیست)1387
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی سازند دالان در میدان گازی پارس جنوبیاولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین1387
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی هندیجان با مطالعات رسوب شناسی، محیط رسوبی و ارزیابی پتروفیزیکیاولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور1387
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وبررسی رخسار هها و محیط رسوبی سازند داریان (شعیبا ) در دو برش زیر سطحی چاه های X1,X2 درمیدان نفتی سلمان (خلیج فارس)اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور1387
23دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها و محیط رسوبی سازند در نجال در ناحیه شیر گشت، شمال طبسچهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخساره ها و محیط رسوبی بخش های 3 و 4 سازند میلا در برش حسنک در، البرز مرکزیچهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
25دریافت فایل PDF مقالهمیکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند داریان در دو برش زیر سطحی چاه های 2S-48 و 2S-2 در میدان نفتی سلمان (خلیج فارس)چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
26دریافت فایل PDF مقالهرسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی فلات قاره دریای عمان در منطقه گتان(غرب جاسک)بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
27دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند داریان در شمال غرب شیرازسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پایداری قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود بر اساس روش تجربی اتریشی و روش اجزای محدود (FEM)سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران1386
29دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها و محیط رسوبی سازند نسن در برش منجیر (البرز مرکزی)بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی سازند ایلام تونل نوسودبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تزریق پذیری سازند ایلام برای اجرای عملیات آببند کردن مطالعه موردی تونل نوسودبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر حفر تون ل نوسود بر چشم ههای اطراف به کمک روشی تجربیدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمین شناسی وپیش بینی نرخ نفوذ TBM به کمک معیار تجربی( مطالعه موردی تونل نوسود )دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
34دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رخساره های کربناته بخش ٢ سازند میلا در ناحیه حسنکدر ( البرز مرکزی - دره کرج )دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
35دریافت فایل PDF مقالهتأثیر میکروفاسیسها، محیط رسوبی و دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساراننهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رخساره های اائیدی بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1382
37دریافت فایل PDF مقالهرخساره های سدی اا ئیدی و آنکوئیدی سازند مبارک در ناحیه آبنیک و ارتباط آنها با تغییرات سطح آب دریاها در زمان کربنیفر پیشینششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
38دریافت فایل PDF مقالهرخساره های ریفی سازند ایلان قره (دونین پسین - کربنیفر پیشین)پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
39دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سکانس ایده آل توفانی از نهشته های بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
40دریافت فایل PDF مقالهسنگ چینه شناسی، تحلیل رخساره ای و تفسیر محیط های رسوبی سازند مُولی در ناحیه ماکوچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازند الیکا در غرب البرز شرقی (ناحیه غزنوی): رخساره ها، محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379

Davod Jahani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی اولیه سازند کربناته دلیچای و تفکیک مرز بالایی با سازند لار بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی در شمال شرق سمنانفصلنامه علوم زمین1400
2دریافت فایل PDF مقالهچینه نگاری سنگی و زیستی سازند دلیچای در برش آب شرف، شمال باختری دامغان با توجه خاص به آمونیت ها (البرز خاوری)فصلنامه علوم زمین1400
3دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها، محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی دارخوین، جنوب باختر ایراندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1400
4دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی ،چینه نگاری سکانسی و کیفیت مخزنی سازند جهرم در میدان نفتی بینالود،خلیج فارسفصلنامه علوم زمین1399
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی یک دریاچه قدیمی برای نخستین بار در واحد های کواترنری اطراف شهر یزدفصلنامه علوم زمین1398
6دریافت فایل PDF مقاله تحلیل ریز رخساره ها و خصوصیات مخزنی مقاومت ویژه پایین، سازند داریان جنوب شرق خلیج فارسفصلنامه علوم زمین1397
7دریافت فایل PDF مقالهشواهد چینه نگاری و رسوبی گسترش حوضه بین شلفی آپتین در زون ساختاری زاگرس، شمال منطقه فارسفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1395
8دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبیفصلنامه علوم زمین1392
9دریافت فایل PDF مقالهتفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMIدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1392
10دریافت فایل PDF مقالهسنگ نگاری و محیط رسوبی سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارسفصلنامه علوم زمین1391
11دریافت فایل PDF مقالهسنگ چینه شناسی، ریز زیست چینه شناسی و ریز رخساره سازند ایلام در جنوب باختر خرم آبادفصلنامه علوم زمین1387
create: 21 November 2021 - view 222

Davod Jahani annual papers published chart

Contact informations


Share

Support