آقای دکتر Gholamreza Mirabshabestari

Dr. Gholamreza Mirabshabestari

دانشیار دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310074)

28
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers