ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Gholamreza Mirabshabestari

Dr. Gholamreza Mirabshabestari

دانشیار دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310074)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Gholamreza Mirabshabestari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Gholamreza Mirabshabestari در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Gholamreza Mirabshabestari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمعذفی سنگ دولومیت به عنوان مصالح سنگی مناسب جهت احداث سازه های دریایی در کرانه های خلیج فارسچهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی1379
2دریافت فایل PDF مقالهاثر جایگزینی نفت در دیاژنز سنگ های مخزنی کربناتهبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
3دریافت فایل PDF مقالهسیلیسی شدن و تشکیل چرت های ثانویه در بخش کربناته سازند قلعه دختر در منطقه کوه بیرگ (شهرستان سرایان، خراسان جنوبی)پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی توالی هم ارز بخش آهکی سازند قلعه دختر در برش کوه بیرگ و مقایسه آن با برش الگواولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل محورهای استرین وارده بر منطقه شمال شرق نهبندان (شرق زون ساختاری سیستان)اولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهسازند بادامو در کوه بیرگ و مقایسه آن با برش الگودومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب1390
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پتروگرافی توالی سازند قلعه دختر در منطقه کوه بیرگ جنوب شهرستان سرایان خراسان جنوبی و مقایسه آن با برش الگودومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب1390
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میکروفاسیس های سازند بادامو واقع در کوه بیرگ با میکروفاسیس های برش دوست آباددومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی گسترش عوارض کارستی در منطقه کوههای شتری (شرق ایران)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهسنگچینهنگاری و زیستچینهنگاری مرز کرتاسه - ترشیاری در برش چینه- شناسی شوشود (شمال بیرجند)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پتروگرافی و ویژگی های کاتدولومینسانس دولومیتهای سازندهای سلطانیه، سیبزار، شتری و مزدورانپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهژئوتوریسم کارست منطقه آهنگران، شمال شرق شهرستان بیرجندچهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهتفسیر تاریخچه سیمانی شدن سنگ های سیلیسی آواری ژوراسیک زیرین – میانی در شرق ایرانششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
14دریافت فایل PDF مقالهبازسازی جغرافیای دیرین سازند قلعه دختر در بلوک لوت با استفاده از نمودار فنسششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ترکیب شیمیایی سیمان درشت بلور کلسیتی به روش مطالعه میکروسکوپی کاتودولومینسانس در سنگ آهک های ژوراسیک میانی جنوب انگلستانشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
16دریافت فایل PDF مقالهبایوزوناسیون واحدهای کربناته پالئوژن ناودیس چینگدر (غرب بیرجند) بر مبنای فرامینیفرای کفزیشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریزرخسارهها و محیط رسوبی سازند قلعه دختر در محل برش الگو (کوه شتری، شرق ایران)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکروفاسییس ها ومحیط رسوبگذاری توالی سنگهای کربناته کرتاسه بالایی دربرش چینه شناسی شمال بیرجند شوشودسی امین گردهمایی علوم زمین1390
19دریافت فایل PDF مقالهتفسیرتاریخچه دیاژنز سنگهای کربناته سازند قلعه دختر ژوراسیک میانی - بالایی درشرق ایراناولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهجایگاه بررسی های ژئوشیمیایی در تحلیل الگوی کانی شناسی و نحوه تشکیل تپه های ماسه ای شرق بابلسراولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
21دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی دولومیت های سازند آسماری در تاقدیس بنگستان، جنوب غرب ایراناولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
22دریافت فایل PDF مقالهنخستین گزارش رخساره ریف ازسازند قلعه دختر ژوراسیک میانی - پسین درپهنه لوتهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهآنالیز رخساره ا ی ، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته سنگ های دونین میانی– بالایی (سازند بهرام) ، شمال شرق طبسنوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1394
24دریافت فایل PDF مقالهنخستین گزارش از تپه های ماسه ای خطی در شرق ایران، شهرستان زیرکوه، خراسان جنوبینوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1394
25دریافت فایل PDF مقالهمعرفی لیتوسوم های رودیستی در نهشته های کرتاسه پسین شمال و شمال شرق بجستاننوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1394
26دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای سنگ چینهای سازند جهرم در سه برش از زیرپهنه فارس داخلینوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1394
27دریافت فایل PDF مقالهنقش رسوب معلق رودخانه هیرمند بر اثرات فرسایش بادی منطقه سیستان بازه مطالعاتی: دهستان چرکهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
28دریافت فایل PDF مقالهنقش رسوب معلق رودخانه هیرمند بر اثرات فرسایش بادی منطقه سیستان ( بازه مطالعاتی: دهستان چرک)هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396

Gholamreza Mirabshabestari Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهریز رخساره ها و محیط رسوبی توالی کربناته پالیوسن ایوسن در جنوب شرق بیرجند، شرق ایراندوفصلنامه رخساره های رسوبی1390
2دریافت فایل PDF مقالهتاریخچه دیاژنتیکی و ارزیابی کیفیت مخزنی براساس ویژگی های پتروگرافی و ژیوشیمیایی بخش بالایی سازند سروک در تاقدیس بنگستان، جنوب غرب ایراندوفصلنامه رخساره های رسوبی1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی بر توسعه عوارض کارستی در واحدهای سنگی کربناته رشته کوه شتری، شرق ایراندوفصلنامه رخساره های رسوبی1392
4دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی عنصری و ایزوتوپی سازند بهرام (دونین میانی-بالایی) در شرق ایراندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1395
5دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند پروده (ژوراسیک میانی) در برش کمرمهدی (جنوب غرب طبس)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1395
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بوم شناسی دیرینه و محیط دیرینه سازند پروده بر اساس مرجانهای اسکلرکتینا (ژوراسیک میانی) در جنوب غرب طبسدوفصلنامه رخساره های رسوبی1394
7دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سنگهای کربناته سازند بهرام (دونین میانی ـ پسین) در برش قلعه بالا (ازبک کوه، شرق ایران)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بارگذاری رسوبات معلق بر تغییرات مورفولوژی رودخانه هیرمند، مطالعه موردی: رودخانه سیستانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتروگرافی، رخساره­های رسوبی و دیاژنز نهشته های کربناته پالئوسن-ائوسن ناودیس چینگ­در غرب بیرجند، شرق ایرانفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1392
10دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در شمال بیرجند (برش شوشود)فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1393
11دریافت فایل PDF مقالهرابطه مورفولوژی تپه‎های ماسه‎ای با شاخص‎های مورفومتری در شرق بابلسر، شمال ایرانفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1393
12دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی، محیط رسوبی و ژئوشیمی واحد کربناته سازند قلعه دختر (ژوراسیک میانی-پسین؟) در برش کوه سید آباد، شمال قاین، شرق ایراندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1394
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فرآیندها تاریخچه دیاژنز سنگ های کربناته هم ارز سازند بادامو (ژوراسیک زیرین – میانی) در شمال طبس، شرق ایراندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1394
create: 23 November 2021 - view 36

Gholamreza Mirabshabestari annual papers published chart

Contact informations

Province: خراسان جنوبی City: بیرجند

Share

Top Keywords in Gholamreza Mirabshabestari papers

Support