آقای دکتر Hamidreza Najafi

Dr. Hamidreza Najafi

دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310413)

55
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers