آقای دکتر Yadollah Zargar

Dr. Yadollah Zargar

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310582)

11
27
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers