عباس واعظ زاده | سیویلیکا

دکتر عباس واعظ زاده

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

معرفی

استان
خراسان جنوبی
شهر
بیرجند

سمتهای علمی و اجرایی عباس واعظ زاده در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی (مدیر داخلی)

سمتهای علمی و اجرایی عباس واعظ زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه بیرجند (عضو هیات علمی)

مقالات عباس واعظ زاده در کنفرانس های داخلی

تکمله ای درباره شهاب ترشیزی
سال 1396
ارائه شده در نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
صناعات لفظی بدیع در دیباچه های مرزبان نامه و گلستان
سال 1396
ارائه شده در نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
جاذبه های ادبی گردشگری استان خراسان جنوبی
سال 1398
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
Literary Attractions of South Khorasan Province Tourism
سال 1398
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
نقش دانشگاه در حفظ، تقویت و گسترش زبان فارسی
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
آب در داستان های عاشقانه ی ایرانی و عربی (مطالعه ی موردی: خسرو و شیرین و لیلی و مجنون)
سال 1399
ارائه شده در همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی

مقالات عباس واعظ زاده در ژورنال های داخلی

جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه جستارهای نوین ادبی
بررسی تاثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال و حکم دهخدا
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه جستارهای نوین ادبی
پیش هزار دیدۀ بینا بررسی فراتحلیلیِ انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی
سال 1399
ارائه شده در پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
از خمسهسرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزه خمسهپژوهی)
سال 1391
ارائه شده در دوفصنامه زبان و ادب فارسی
از حماسه به رمانس گونه شناسی داستان عشقی-قهرمانی بر پایه بهرام نامه ها
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی
بررسی موسیقی بیرونی در کتاب دیوان حافظ بالعربیه شعرا، ترجمه نادر نظام طهرانی (با تکیه بر ۲۰ غزل نخست)
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
گونه شناسی تطبیقی طردیه (نخجیرگانی) در شعر فارسی و عربی
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه جستارهای نوین ادبی
تاملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه نقد ادبی
نقد و بررسی کتاب یکصد منظومه عاشقانه فارسی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه نقد ادبی
خمسه به مثابه نوع ادبی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه نقد ادبی
همچو عکس ماه اندر آب جو؛ نقدی بر مقاله «طرحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیک»
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه نقد ادبی
آن باده همان است اگر شیشه دگر شد؛ نقدی بر مقاله «تاملی در تحول مناظره از درخت آسوریک تا اشعار نیمایی»
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه نقد ادبی
رده بندی داستانهای عاشقانه فارسی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه نقد ادبی
بررسی نمادها و آیین های تشرف در خسرو و شیرین نظامی
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی