محمد فارسی | سیویلیکا

دکتر محمد فارسی

دکتری مدیریت دولتی

معرفی


عضویت محمد فارسی در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن مدیریت ایران

مقالات محمد فارسی در کنفرانس های داخلی

تعیین شایستگی های مدیران حرفه ای میانی دولت در ایران(مورد مطالعه: مجموعه استانداری و فرمانداری)
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
ابزارهای موفقیت در مدیریت جانشین پروری با رویکرد درون زایی
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
واکاوی شایستگیهای عمومی مدیران برمبنای مدل تعالی سازمان EFQM
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
تدوین برنامه های استراتژیک در صنعت منبت و مبل شهرستان ملایر
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
بررسی نقش مدیریت دانش در مدیریت جانشین پروری (مورد مطالعه:بهزیستی شهرستان ملایر)
سال 1395
ارائه شده در سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
بررسی مفهوم و ماهیت حکمرانی شبکه ای و بهره گیری در خط مشی گذاری اشتغال
سال 1399
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

مقالات محمد فارسی در ژورنال های داخلی

پیش آیندها و پس آیندهای رفتارسیاسی در سازمان
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت
تحلیل و بررسی ساختار مدیریتی و اقدامات اجرایی دولت در حوزه اشتغال ایران
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران
فارسی،محمد و خدابخشی محمد، "بررسي جايگاه شايسته‌سالاري در اسلام و تحليل الگوهاي شايستگي مبتني بر اسلام" مجله علمی ترویجی اسلام و پژوهشی های مدیریتی،سال نهم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1398
سال 1398

تالیفات محمد فارسی

شایسته سالاری در سازمان های دولتی(آوازه دانش)
1395 - فارسی