آقای دکتر abdolali shokr

Dr. abdolali shokr

هیات علمی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312299)

2
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers