خانم دکتر Afsoon Fazlinezhad

Dr. Afsoon Fazlinezhad

Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312794)

26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers