علی دارابی | سیویلیکا

دکتر علی دارابی

دانشگاه صداوسیما

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی دارابی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه (هیات تحریریه)
  • دانشگاه صدا و سیما (عضو هیات علمی)