آقای دکتر Mohammad Mehdi Faezipour

Dr. Mohammad Mehdi Faezipour

استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312883)

1
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers