محمدباقر شمس الهی | سیویلیکا

دکتر محمدباقر شمس الهی

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمدباقر شمس الهی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • ماشین بینایی و پردازش تصویر (هیات تحریریه)
  • دانشگاه صنعتی شریف (عضو هیات علمی)