آقای دکتر hasan kharaghani

Dr. hasan kharaghani

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314639)

9
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers