Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Ahmadreza Nasr Esfahani

Ahmadreza Nasr Esfahani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (31516)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه Ahmadreza Nasr Esfahani

سمتهای علمی و اجرایی Ahmadreza Nasr Esfahani در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Ahmadreza Nasr Esfahani در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر
هیات تحریریه

Ahmadreza Nasr Esfahani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش استاد در اجرای کارورزیاولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال1399
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند بومی سازی برنامه درسی دانشگاه هاسومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران1396
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رویکرد پژوهش محوری در دانشگاه فرهنگیاندومین همایش ملی تربیت معلم1395
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد جامعه سنجی در مدیریت آموزشگاهیکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
5دریافت فایل PDF مقالهسیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و سنجش از دور (RS) و کاربرد آنها دربرنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشیدومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1395
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند بومی سازی برنامه درسی دانشگاه هاسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی1395
7دریافت فایل PDF مقالهروند تولدات علمی در زمینه پیش دبستانی و بررسی وضعیت ایران در سطح جهاننخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی1395
8دریافت فایل PDF مقالهعوامل مؤثر در بکارگیری سیستم مدیریت یادگیری (LMS) در آموزش عالیاولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)1394
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اهداف و محتوای دورههای آموزش ضمن خدمت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزیسومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع توسعه رشته های مجازی در حیطه منابع فیزیکی در دانشگاه اصفهاندومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان رعایت اصول طراحی ساختار در تهیه کتابهای درسی فارسی، علوم و ریاضیدوم ابتدایی در سال تحصیلی 1393-94دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی نگرش دانشجویان دانشگاه های تک جنسیتی و مختلط شهید بهشتی، امام صادق(ع) والزهراء(ص) نسبت به شرایط اجتماعی دانشگاه محل تحصیلکنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری1393
13دریافت فایل PDF مقالهمشاهده ومشاهده گری ابزاری اساسی برای پژوهش های کیفیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیق اموزشی محیط زیست در کشو ر های سو ئد، کانادا ، ترکیه با ایرانهمایش ملی محیط زیست و صنعت سبز1393
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محتوای کتب تکمیلی برنامه درسی مدارس تیزهوشان در دوره راهنمایی(متوسطه اول)همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدرک تحصیلی دبیران درمیزان کاربست نرم افزارهای آموزشی به عنوان راهکارهای جهت تغییر عناصر برنامه درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر وجود تجهیزات رایانه ای در محیط آموزشی برمیزان به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات ( مورد مطالعه دبیران دبیرستان های دخترانه هوشمند شهر اصفهان )همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
18دریافت فایل PDF مقالهارتباط تمدن سازی دینی با نهضت تولید علم با نگاهی راهبردیهمایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی1387
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع کاربست فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) در مدارس متوسطه شهر اصفهان از نظر دبیران و مدیراندومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک1386
20دریافت فایل PDF مقالهتدریس رایانه در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و برنامه ریزی آموزشیسومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات1382

Ahmadreza Nasr Esfahani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهنقش های آموزگاران در آموزش دینفصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی1400
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی شایستگی های حرفه ای صنایع دستی در چند کشور و تبیین وجوه مغفول آن در برنامه درسی دوره کارشناسی ایرانماهنامه باغ نظر1400
3دریافت فایل PDF مقالهدلایل، ضرورت و چگونگی ارزشیابی از درس و موانع آن در دانشگاه های ایراندوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1400
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش و جایگاه کارفرمایان در فرایند ارزشیابی برنامه‌های درسی دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های برتر کشور و جهان به منظور طراحی مقیاس مطلوبفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1399
5دریافت فایل PDF مقالهواکاوی روش‌های آموزش دینی مبتنی بر تجربه زیسته آموزگاران و متخصصان علوم دینی و تربیتیدوفصلنامه تربیت اسلامی1399
6دریافت فایل PDF مقالهآسیب‎شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشتۀ حقوق با جامعهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی1399
7دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاههافصلنامه فناوری آموزش1399
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی چگونگی ارزشیابی از درس در دانشگاه های ایران و دانشگاه های برتر جهانفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1399
9دریافت فایل PDF مقالهبرنامه درسی روش تحقیق در دوره تحصیلات تکمیلی: واکاوی رویکردهای دانشگاه های برتر جهان به طراحی، اجرا و ارزیابیفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1399
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش عملی ریاضی در دوران پیش از دبستان بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکانفصلنامه روان شناسی تربیتی1399
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اعتباربخشی مولفه های برنامه مطلوب آموزش ریاضی پیش از دبستان و تحلیل محتوای کتب مربوطفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1398
12دریافت فایل PDF مقالهاز چرایی تا چیستی معلمی: زندگی کاوی مبتنی بر خودشرح حال نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیتدوفصلنامه تربیت اسلامی1398
13دریافت فایل PDF مقالهواکاوی دیدگاه معلمان در خصوص مشکلات اجرایی طرح ارزش یابی کیفی توصیفی در کلاس های چندپایه و ارائه راهکارهایی برای رفع آن هافصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1397
14دریافت فایل PDF مقالهمدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محورفصلنامه مطالعات برنامه درسی1397
15دریافت فایل PDF مقالهچگونگی آموزش خلاقیت محور ریاضی در مراکز پیش دبستانی اصفهانفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی1396
16دریافت فایل PDF مقالهرعایت اصول طراحی ساختاری ونگارشی در تدوین کتاب فارسی دوم ابتدایی از نظر معلمانفصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی فرایند بازنگری برنامه های درسی دانشگاه های ایران و سایر کشورهافصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1396
18دریافت فایل PDF مقالهمدل مفهومی شایستگی های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس دیدگاه صاحب نظرانفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1396
19دریافت فایل PDF مقالهمیزان رعایت اصول علمی در تدوین هدف های برنامه درسی تحصیلات تکمیلی مطالعه موردی: دانشگاه اصفهانفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل افزایش ورود زنان به دوره های کارشناسی ارشد از منظر تمایلات شغلی افراد و میزان برآورده شدن آن از طریق برنامه های درسی دوره هافصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شده مربوط به عنصر اهداف در درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتداییفصلنامه مطالعات برنامه درسی1394
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شیوه های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشورفصلنامه فناوری آموزش1392
23دریافت فایل PDF مقالهمفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایرانفصلنامه جامعه شناسی کاربردی1392
24دریافت فایل PDF مقالهدیدگاه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سهم اولیاء مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسائل خانوادهفصلنامه خانواده پژوهی1385
create: 1 July 2014 - view 78
Support