ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Hadi Veicy

Dr. Hadi Veicy

دانشیار

Researcher ID: (31664)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Hadi Veicy Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهانتقال گاز ایران به جنوب و جنوب شرق آسیا(فرصتها و تهدیدها)دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهنقش انرژی هسته ای در قدرت ملی ایراننخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان1388
3دریافت فایل PDF مقالهجایگاه خلیج فارس در مناسبات ژئواکونومی جهانیشانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس1385
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش نظام سیاسی در آرایش فضایی مکانی شهرهای ایران (با تأکید بر شهرهای مرزیهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثربرشکل گیری اقتصادغیررسمی قاچاق درشهرهای مرزی مطالعه موردی شهرمرزی سردشتهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها1391
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دولت محلی شهری در نظام سیاسی تک ساخت ایرانپنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری1392
7دریافت فایل PDF مقالهتوسعه نامتوازن ناحیه ای وچالشهای امنیتی بلوچستان ایران باتاکید برپدافندغیرعامل به عنوان کلیدحل مسئلهششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل1392
8دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل امرژی: راهبردی برای توجه به کیفیت انرژی و اثرات محیط زیستی کشاورزیکنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهسیر تحول مطالعات جغرافیایی بر مبنای مقیاس و ظهور پارادایم فراجغرافیایی جدیداولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صنعت گردشگری در اسناد فرادستی ایران: موانع و راهکارهااولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها1393
11دریافت فایل PDF مقالهتبیین ضرورتهای احیاء و ساماندهی بافت فرسوده سیرجان و ارائه راهبردهای نوسازی با استفاده از روش SWOTششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی1393
12دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازانرژیهای تجدید پذیربرای مصارف مسکونی درجهت کاهش سوختهای فسیلی و آلودگی محیط زیستکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
13دریافت فایل PDF مقالهشهرهای جهانی از رویا تا واقعیت (یک بررسی انتقادی از نظریه شهرهای جهانی)هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل آماری رابطه ی معماری و توسعه ی صنعت گردشگری (نمونه موردی: مجموعه توریستی تفریحی پارک کوهستان یاسوج)اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی توضیح پذیری نظریه ریچارد هارتشورن در جغرافیای سیاسی مسائل قومی ایرانهشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت معماری در ارتقاء و توسعه ی صنعت گردشگریکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
17دریافت فایل PDF مقالهطراحی فرم معماری به روش مهندسی کانسی: نمونه موردی موزه مجتمع توریستی تفریحی پارک کوهستان یاسوجکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیرشاخصهای معماری بررضایتمندی ازنگاه ساکنان مجتمعهای مسکونی (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی مهرسیرجان )سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1394
19دریافت فایل PDF مقالهتبیین ضرورتهای ساماندهی بافت فرسوده سیرجان و ارائه راهبردهای احیاء و بازآفرینی آنسومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران1395
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی عناصر سازنده شهری در هویت شهری و مکانی (نمونه موردی خیابان امام خمینی در شهر سیرجان)اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار1395
21دریافت فایل PDF مقالهنقش استراتژی توسعه شهری در توسعه پایدار شهرهای کوچکاولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار1395
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوسازی بافت های فرسوده در گذر زماناولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار1395
23دریافت فایل PDF مقالهExplaining Necessaries of Organizing the Old Texture of Sirjan and Presenting Its Regeneration and Renovation Strategiesهفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شاخصهای معماری بر رضایتمندی ساکنان مجتمعهای مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع مسکونی مهر سیرجان)همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران و چالش های ژیوپلیتیکی اتحاد در هسته مرکزی جهان اسلاماولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل آماری رابطه ی معماری و توسعه ی صنعت گردشگری (نمونه موردی: مجموعه توریستی تفریحی پارک کوهستان یاسوج)کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی و نقد دیدگاه ها و نظریه شهرهای جهانی ( نقدی بر گفتمان جهان شبکه ای و افول حکومت سرزمینی )اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عنصر آب بر معماری باغ های ایرانیاولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی طراحی مجموعه توریستی تفریحی کفه نمک سیرجان به منظور توسعه صنعت گردشگری با استفاده از مدلSWOTاولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی1396
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی نشانه ها و شاخصه های معماری در تاریخ ادبیات ایران و بهره گیری آنها در طراحی معماری هویت بخش مدرن(نوگرا) ایراناولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی1396
31دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای احیا و باززنده سازی بافت های فرسوده بر مبنای ساختار محله وتاثیر آن بر هویت انسانیاولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی1396
32دریافت فایل PDF مقالهطرح احیاء و نوسازی بافت کهن محله باغ بمید با رویکرد تعامل سنت ونوگراییاولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی1396
33دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری مورد شناسی: شهر سیرجاناولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی1396
34دریافت فایل PDF مقالهتاکید بر عنصر آب و بازنگری مفاهیم آن در هویت بخشی باغهای ایرانیاولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی1396
35دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رقابتهای ژیوپلیتیکی و ژیواکونومیکی پاکستان و ایران در ایجاد کریدور جنوبی شمالی آسیا: مبدا از گوادر یا چابهار : مزیتها و تهدیدهانهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1395
36دریافت فایل PDF مقالهآینده نگاری روابط واحدهای سیاسی- فضایی در ساختار ژیوپلیتیک جهانینخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»1397
37دریافت فایل PDF مقالهبحران آب در فلات مرکزی و ضرورت های توجه به سرمایه دانش بومی قنات در ایران (مطالعه موردی قنات گوهرریز جوپار)اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب1397
38دریافت فایل PDF مقالهدانش بومی و سرمایه اجتماعی قنات یگانه راه حل بحران آب در فلات مرکزی ایراناولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک1398
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل محیطی و فضایی کلانشهرتهراناولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای1398

Hadi Veicy Journal Papers

Hadi Veicy Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابدرآمدی بر دولت محلیسمت1392Persian
2کتابمفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسیسمت1394Persian
3کتابجغرافیاهای منطقه خلیج فارس: واکاوی افقهای نوین در مطالعات منطقه ای خلیج فارسانجمن ژئوپلیتیک ایران1396Persian
4کتابمقدمه ای بر مخاطرات انسانیانتخاب1395Persian

Hadi Veicy Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1دانشیار

Hadi Veicy Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1جغرافیای سیاسی
پسا دکتری1385-1389
create: 6 July 2014 - view 1598

Hadi Veicy annual papers published chart

Contact informations

Email: hadiveicy@pnu.ac.ir
Country: ایران Province: کرمان City: کرمان

Share

Favorites

  • دولت و حکمروایی محلی
  • توریسم و توسعه
  • ژئوپلیتیک و ژئواکونومی
  • امنیت
  • جغرافیای سیاسی

Top Keywords in Hadi Veicy papers

Support