خانم دکتر Maryam Taghvaee Yazdi

Dr. Maryam Taghvaee Yazdi

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318291)

74
84

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers