آقای دکتر Seyed Bagher Mirabassi

Dr. Seyed Bagher Mirabassi

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318377)

6
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers