آقای دکتر Hossein Aghaei Janat Makan

Dr. Hossein Aghaei Janat Makan

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318378)

8
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers