آقای دکتر Firoz Ghasemzadeh

Dr. Firoz Ghasemzadeh

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319459)

14
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers